ס.ל.א הוקמה בירושלים בשנת 1901 על ידי סלומון, לוין ואלשטיין,
ומראשית דרכה הייתה חלוצה בשוק הפרמצבטי הישראלי.
במהלך שנותיה שיווקה ס.ל.א את מוצריה בישראל ובכל רחבי המזרח התיכון,
ואף הקימה את המפעל הפרמצבטי הראשון בישראל.
עם השנים התפתחה ס.ל.א והפכה לחברת טבע, תעשיות פרמצבטיות 
בע”מ – חברת התרופות הישראלית הגדולה ביותר, ואחת מחברות התרופות
המובילות בעולם.
כיום, ס.ל.א הינה חברת ההפצה בבעלות מלאה של חברת טבע.