• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • News

  All news
  טיפול חדשני במטופלים עם ALS באמצעות Hepatocyte Growth Factor- היבטים פרמקודינמיים, בטיחות ונסבלות
  במחקר פאזה 1 זה נמצא כי Hepatocyte Growth Factor הומני, רקומביננטי ללא שייר 5 (KP-100) והמכשיר המשמש למתן התרופה תוך-טקלית הינם בטוחים לשימוש ונסבלים היטב
  American College of Clinical Pharmacology 23.05.2019
  שימוש במידזולם לטיפול באי שקט חריף באנשים מבוגרים עם דמנציה
  סקירה שיטתית זו התמקדה בסבילות של מידזולם הניתנת פומית ומצאה כי התרופה נסבלת היטב במטופלים מבוגרים עם דמנציה אשר מצויים באי שקט חריף
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 21.05.2019
  האם טיפול כימותרפי מסייע עם GEMOX משפר תוצאים עבור מטופלים עם סרטן מקומי בדרכי המרה?
  החוקרים ביצעו מחקר אקראי בשלב 3 שהדגים כי אין יתרון לטיפול מסייע עם GEMOX, בהשוואה למעקב בלבד, בקרב מטופלים עם סרטן מקומי בדרכי המרה לאחר כריתה.
  Journal of Clinical Oncology 19.05.2019
  טיפול עם אימיפנם לא מצריך התאמת מינון לפי משקל המטופל- כך נמצא במחקר אמריקאי חדש
  החוקרים יצרו מודל פרמוקינטי ומצאו כי המנעות מהתאמת מינון למשקל המטופל מובילה לשיעורים גבוהים יותר של השגת מינון אינהיביטורי מינימלי במטופלים עם משקל גוף נמוך
  American College of Clinical Pharmacology 15.05.2019
  מנה בודדת של מוקסיפלוקסצין במטופלים פדיאטריים- פרמקוקינטיקה, בטיחות וסבילות
  במחקר פאזה 1 זה נמצא כי הפרופיל הפרמקוקינטי של מוקסיפלוקסצין מוביל לרמות תרופה בטוחות באוכלוסיית מטופלים פדיאטריים עם זיהומים תוך-בטניים
  American College of Clinical Pharmacology 13.05.2019
  טיפול אנטי ויראלי מוקדם במטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C, מקטין את הסיכון ללימפומה
  חוקרים טוענים כי טיפול אנטי ויראלי מוקדם בהפטיטיס C מפחית את הסיכון לפתח לימפומה
  Alimentary Pharmacology & Therapeutics 13.05.2019
  CLOSE