• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • News

  All news
  מה הן הסיבות לתמותה של מטופלים עם לימפומה פוליקולרית בעידן הטיפול עם Rituximab?
  החוקרים בדקו את הסיבות המובילות לתמותה בקרב מטופלים שאובחנו בלימפומה פוליקולרית באמצעות שני מחקרי עוקבה, אחד שבוצע בצרפת והשני בארה"ב והראו כי למרות הטיפול המתקדם, גורם התמותה העיקרי נותר המחלה עצמה.
  Journal of Clinical Oncology 24.03.2019
  הפוטנציאל הטיפולי לפסיכדלים במגוון רחב של הפרעות נוירופסיכיאטריות
  פסיכדליים מקדמים פלסטיות עצבית מבנית ופונקציונלית
  Cell 20.03.2019
  האם מתן ארוך-טווח של אלבומין הומאני משפר הישרדות בקרב מטופלים עם שחמת ומיימת רפרקטורית?
  במחקר איטלקי חדש נמצא שטיפול ארוך-טווח באלבומין משפר הישרדות באופן מובהק בקרב מטופלים עם שחמת ומיימת רפרקטורית בהשוואה למטופלים שקיבלו טיפול סטנדרטי, בנוסף להפחתת מספר האשפוזים הדחופים
  Liver International 18.03.2019
  האם Sertraline היא תרופה שיכולה לשפר את התסמינים של מטופלים עם קוצר נשימה כרוני?
  החוקרים ביצעו מחקר אקראי שהראה כי אין הבדל משמעותי בין שימוש בתרופה Sertraline לאינבו בהקלה על התסמינים של מטופלים עם קוצר נשימה כרוני
  European Respiratory Journal 17.03.2019
  היעילות ו’הגנת העדר’ של החיסון נגד HPV בקרב נשים צעירות
  במחקר חדש נמצא שהחיסון ה-4 ערכי נגד HPV יעיל ב-80% עד 90% מהמקרים, ומעניק גם הגנת עדר משמעותית לנשים שלא חוסנו
  Pediatrics 17.03.2019
  מחקר ישראלי: הסיכון לשימוש כרוני בקרב משתמשים חדשים בתרופות היפנוטיות והאם ישנם תכשירים המגבירים סיכון זה
  במחקר ישראלי זה נמצא כי אחד מתוך חמישה משתמשים חדשים של תרופות סדטיביות-היפנוטיות יהפוך למשתמש ארוך טווח אך רק 0.5% יצרכו את התרופות בכמות עודפת. תרופות Z נמצאו כקשורות עם סיכון מוגבר לשימוש כרוני
  European Journal of Clinical Pharmacology 06.03.2019
  CLOSE