• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • News

  All news
  טיפול רב תרופתי בחולים עם אירוע כלילי חריף והאינטראקציות הבין תרופתיות עם טיפול נוגד טסיות
  במחקר זה החוקרים מצאו כי וורפרין ואיבופרופן הן התרופות שמשפיעות הכי הרבה פרמקו-קינטית על טיפול בנוגדי טסיות פומיים ומעלות את הסיכון לדימום במטופלים לאחר אירוע כלילי חריף.
  European Journal of Clinical Pharmacology 02.04.2020
  כיצד רמות וונקומיצין ותרופות נלוות משפיעות על פגיעה כלייתית חריפה כתוצאה משימוש בוונקומיצין בחולים המטולוגיים
  במחקר זה החוקרים הראו כי תרופות נפרוטוקסיות משפיעות על הסיכון לפתח פגיעה כלייתית חריפה כתוצאה מטיפול בוונקומיצין באופנים שונים. יש לשים לב שמטופלים המטולוגיים הם בעלי רקע נפרוטוקסי שונה בהשוואה למטופלים אחרים
  European Journal of Clinical Pharmacology 30.03.2020
  שימוש באריפיפרזול במטופלים עם סכיזופרניה: הערכות כלכליות
  במחקר זה החוקרים מראים כי עבודות העוסקות בהערכות כלכליות הנוגעות לתרופות פסיכיאטריות הינן בעלות איכות תיעוד נמוכה, יחד עם זאת הסיכוי להישנות הוא הגורם המוביל לשינויים בעליות הטיפול באריפיפרזול
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 26.03.2020
  מחקר: מסלולי הדבקה במחלת הקורונה
  העברה אפשרית של וירוס הקורונה על ידי נשאים אסימפטומטיים של הנגיף
  JAMA 23.03.2020
  אופן בחירת המינון של צפטזידים-אביבקטאם בסערת דלקת הריאות הנוזוקומיאלית
  במחקר זה החוקרים ביצעו סקירה של האופן שבו יש להתאים את מינוני הטיפול החדש של צפטזידים-אביבקטאם לטיפול בדלקת ריאות נוזוקומיאלית על בסיס משתנים מרובים
  European Journal of Clinical Pharmacology 19.03.2020
  מתן אישור ייבוא ושימוש לתכשירים המיועדים לטיפול במחלת הקורונה
  משרד הבריאות 16.03.2020
  CLOSE