החזון שלנו הוא להוביל את תחום הבריאות בדרך של שותפות, מקצועיות ואמינות.

להעניק את איכויות הטבע לבריאות האדם והמשפחה