• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • Adverse drug reactions
  4 Articles classified under this topic

  All the news about Adverse drug reactions
  היארעות תופעות לוואי תרופתיות חמורות בהריון בסיכון גבוה
  במחקר זה החוקרים הראו כי נשים רבות בהיריון בסיכון גבוה סובלות מתופעות לוואי תרופתיות. הגורם העיקרי הוא מגנזיום סולפט וישנם גורמים המעלים את הסיכון לתופעות לוואי תרופתיות.
  European Journal of Clinical Pharmacology 27.04.2020
  היפר-תרמיה לא פירוגנית – מאמר סקירה
  במחקר זה החוקרים ריכזו את הנתונים הקיימים אודות סוגי התרופות העשויות להיות קשורות להיפר-תרמיה לא פירוגנית. ממחקר זה עולה כי ההשפעות הספציפיות של תרופות אלה על התרמורגולציה דורשות מחקר נוסף.
  European Journal of Clinical Pharmacology 09.03.2020
  אוסטאופורוזיס / אוסטאומיאלציה כתוצאה מטיפול תרופתי
  במחקר זה מוצגות תוצאות המחקר המבוסס על מאגרי נתונים של צרפת וספרד המראה כי מלבד סטרואידים קיימות תרופות נוספות היכולות לגרום לאוסטאופורוזיס / אוסטאומיאלציה
  European Journal of Clinical Pharmacology 30.12.2019
  תמותת מטופלים כתוצאה מתופעות לוואי של תרופות המתרחשות בעקבות אשפוז: מטה-אנליזה
  במחקר זה החוקרים מציגים את שכיחות תופעות הלוואי הקטלניות כתוצאה מטיפול תרופתי. דפוס התגובות הקטלניות והתרופות שגרמו להם מצריכים תשומת לב מוגברת על מנת למנוע תמותה בעיקר באוכלוסיות הרגישות בקצוות הגילאים
  European Journal of Clinical Pharmacology 20.10.2019
  CLOSE