anlotinib היא תרופה מולקולרית ממוקדת חדשה שאושרה לטיפול באדנוקרצינומה ריאתית. נכון לעכשיו חומרים מסוג זה משמשים לעיתים נדירות לטיפול בקרצינומה של תאי ריאה קשקשיים (LSCC). אבלציה באמצעות תדר רדיו מונחית ברונכוסקופ (RFA) היא אסטרטגיה חדשה המוצעת לטיפול ב- LSCC המסוגלת להקל על חסימת דרכי הנשימה הנגרמת על ידי LSCC באמצעות הרס ישיר של רקמות הגידול.

מטרת עבודה זו הייתה לחשוף האם anlotinib יכול להגביר את פעילות נוגדת הגידול של RFA בתאי LSCC. התוצאות מ- PCR בזמן אמת (qPCR) אישרו ביטוי יתר של יעדי פעילות anlotinib , כולל הרצפטור לטירוזין קינאז או מסלול MPAK / PI3K-AKT, ברקמות LSCC. טיפול ב anlotinib- עיכב את הישרדותם של תאי LSCC בתאי חי וכן את הנדידה של אותם תאים. יתר על כן, ההשפעות נוגדות הגידול של RFA נחקרו באמצעות מודל של LSCC במכרסמים. השילוב של טיפול ב- RFA וב- anlotinib הגביר את האפקט נוגד הגידול של הטיפול ב- RFA. החוקרים בעבודה זו הציעו אסטרטגיה משולבת של RFA ו- anlotinib כגישה חדשה לניהול מוצלח של LSCC.

מקור:

Wei Zhou et al. (2020). Pharmacological Research.
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.105392