• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • research
  100 Articles classified under this topic

  All the news about research
  השפעת תוכנית אימונים מבוססת אינטרנט על מטופלים עם מחלת כבד שומנית לא אלכוהולית
  במחקר זה החוקרים מציגים תוצאות שהושגו במטופלי מחלת כבד שומנית לא אלכוהולית לאחר ביצוע תוכנית אימונים בת 8 שבועות המבוססת אינטרנט. בזכותה ניכר שיפור בחומרת המחלה ושיפור באיכות החיים במטופלים אלה
  Journal of Alimentary Pharmacology & Therapeutics 09.12.2019
  מחקר מקרה בקרה לבחינת הקשר בין סיכון לשבר בצוואר הירך וטיפול בסטטינים בקשישים
  החוקרים מצאו קשר הפוך בין שימוש בסטטינים לבין שבר בצוואר הירך בקשישים. ממצאים אלה עשויים להצביע על אפקט מגן של סטטינים מפני שברים אלה ולהרחיב את השימוש בהם באוכלוסיה הגריאטרית
  Medicine (Baltimore) 04.12.2019
  תפקיד המערכת האוטונומית בפתוגנזה של מחלות המעי הדלקתיות ובטיפולן
  במחקר זה החוקרים מראים כי גירוי עצב הוואגוס עשוי להיות טיפול יעי במחלות המעי הדלקתיות הגורם להפחתת הדלקת
  Journal of Alimentary Pharmacology & Therapeutics 02.12.2019
  סרטן הפטוצלולרי בחולים ללא שחמת – מאפיינים, גורמים ומגמות
  במחקר זה החוקרים מביאים את תוצאות המחקר הרב-מרכזי בארצות הברית שמצא כי מטופלים עם קרצינומה הפטוצלולרית לא שחמתית מתייצגים עם גידולים גדולים יותר אך הישרדותם טובה יותר
  Journal of Alimentary Pharmacology & Therapeutics 26.11.2019
  שימוש במעכבי mTOR והסיכון לדלקת ריאות מסוג פנאומוציסטיס לאחר השתלת איברים סולידיים
  במחקר זה החוקרים מצאו כי טיפול במעכבי mTOR עשוי להיות גורם סיכון דלקת ריאות מסוג פנאומוציסטיס במטופלים שעברו השתלת איבר סולידי
  European Journal of Clinical Pharmacology 24.11.2019
  ריכוז הידרוקסיכלורוקוין בחלב אם של נשים מניקות סיניות הסובלות ממחלות רקמות חיבור
  במחקר זה החוקרים מתארים את הפרמקו-קינטיקה של הידרוקסיכלורוקוין בחלב אם. לפי ממצאי מחקר זה ריכוזי התרופה בחלב אם הם נמוכים וככל הנראה ההנקה בטוחה במקביל לטיפול בתרופה זו.
  European Journal of Clinical Pharmacology 20.11.2019
  CLOSE