טיוטרופיום הומלצה בתור תרופה קו ראשון כטיפול אחזקה לחולי מחלת ריאה חסימתית כרונית (COPD) על מנת להפחית את התדירות, משך וחומרת ההחמרות וכן על מנת לשפר את איכות החיים. דווח בעבר כי ייתכן ושימוש בטיוטרופיום עלול להיות קשור לסיכון קרדיווסקולרי במטופלי COPD. הממצא הזה שנוי במחלוקת. בשילוב מחקרים זה המטרה הייתה להבהיר את הקורלציה בין שימוש בטיוטרופיום וסיכון קרדיווסקולרי במטופלים הסובלים מ-COPD.

במחקר זה נערך חיפוש ב- PubMed ,EMBASE, ספריית Cochrane והאתר Clinical Trials.gov על מנת לזהות מאמרים רלוונטיים. במטא-אנליזה נכללו ניסויי מקרה-בקרה עם רנדומיזציה לגבי כל סוג של טיוטרופיום בשאיפה לעומת טיפול שאיננו אנטיכולינרגי ל-COPD עם דיווחים על אירועים קרדיווסקולריים כתופעת לוואי. נערכה מטא-אנליזה בגישות Peto ו- Mantel-Haenszel עם רווח בר סמך 95%.

עבודה זו כללה 20 מחקרי מקרה-בקרה עם רנדומיזציה עם יותר מ-27,699 משתתפים. תוצאות מאוחדות הצביעו על כך שטיפול עם טיוטרופיום לא העלה את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים. (יחס סיכויים Peto 0.97, רווח בר סמך 95% ,0.84-1.12, I2 = 0%), סך תמותה כולל (RD , 0.00, רווח בר סמך 95%, 0.00-0.01, I2 = 68%), ותמותה קרדיווסקולרית (יחס סיכויים 1.58 Peto, רווח בר סמך 95% , 0.92-2.74 I2 = 0%) בהשוואה לקבוצות הביקורת. בנוסף בוצעה אנליזה לתת קבוצה לפי סוג קבוצת הביקורת. התוצאות המאוחדות היו עקביות עם התוצאות שהוצגו מעלה.
טיוטרפיום לעומת LABA – בטא אגוניסטים ארוכי טווח: (יחס סיכויים Peto 0.98, רווח בר סמך 95% , 0.81-1.19, 2I=17%) טיוטרופיום מול אינבו: (יחס סיכויים Peto 0.92, רווח בר סמך 95% , 0.75-1.44, 2I=15%).
בנוסף, לא נמצאה קורלציה בין סיכון קרדיווסקולרי לבין משך הטיפול בטיוטרופיום.

לסיכום, טיוטרופיום בשאיפה לא מעלה את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים ותמותה קרדיווסקולרית במטופלים הסובלים מ-COPD.

מקור:

Mingjin Yang et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology.
https://doi.org/10.1007/s00228-020-02853-9