• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • meta-analysis
  6 Articles classified under this topic

  All the news about meta-analysis
  עמידות לאינסולין כתוצאה מטיפול באולנזפין ואנטי-פסיכוטיות אחרות מהדור השני בקרב חולים עם סכיזופרניה
  במחקר זה החוקרים מציגים סקירה השוואתית ומטא- אנליזה המבוססים על אוכלוסיית סין. מתוצאות המחקר עולה שאולנזפין מעלה עמידות לאינסולין יותר מאנטי-פסיכוטיות אחרות מהדור השני
  European Journal of Clinical Pharmacology 26.12.2019
  שימוש במעכבי mTOR והסיכון לדלקת ריאות מסוג פנאומוציסטיס לאחר השתלת איברים סולידיים
  במחקר זה החוקרים מצאו כי טיפול במעכבי mTOR עשוי להיות גורם סיכון דלקת ריאות מסוג פנאומוציסטיס במטופלים שעברו השתלת איבר סולידי
  European Journal of Clinical Pharmacology 24.11.2019
  Prolactin structure, from Proteopedia.
  האם פולימורפיזם ברצפטור לדופמין יכול להשפיע על רמות הפרולקטין לאחר טיפול עם Risperidone?
  החוקרים ביצעו מטה-אנליזה שמטרתה הייתה לבחון האם יש הבדל ברמות הפרולקטין לאחר טיפול עם Risperidone בין מטופלים ממוצא אסייתי עם פולימורפיזם שונים ברצפטור לדופמין D2.
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 04.09.2019
  האם Icatibant יכולה להיות טיפול יעיל לאנגיואדמה שנגרמה בעקבות ACEI?
  החוקרים ביצעו מטה אנליזה שכללה שלושה מחקרים מבוקרים אקראיים במטרה לבחון האם Icatibant הוא טיפול יעיל, בהשוואה לאינבו או לטיפולים המקובלים כיום, במצבים של אנגיואדמה בעקבות ACEI.
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 12.08.2019
  האם מדכאי חומציות קיבה מעלים את הסיכון לפריטוניטיס אנטרית בקרב מטופלים העוברים דיאליזה פריטוניאלית?
  במטה אנליזה זו נמצא כי נוגדי הקולטן ל-H2 אך לא מעכבי משאבות פרוטונים מעלים את הסיכון לפריטוניטיס אנטרית בקרב מטופלים העוברים דיאליזה פריטוניאלית
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 17.06.2019
  היעילות של מטפורמין לצורך ירידה במשקל באנשים עם השמנת יתר ומשקל עודף ללא סוכרת
  סקירה שיטתית ומטה אנליזה זו הדגימה כי מטפורמין מובילה לירידה ב-BMI באנשים עם השמנת יתר ומשקל עודף ומצאה את המינונים ומשכי הטיפול הרצויים לצורך כך
  European Journal of Clinical Pharmacology 31.03.2019
  CLOSE