פולימורפיזם ברצפטור לדופמין D2י(DRD2 – Dopamine D2 receptor) נמצא קשור, באופן לא עקבי, לרמות פרולקטין גבוהות בהקשר של טיפול עם Risperidone. מטרת הסקירה הסיסטמית והמטה-אנליזה המוצגת כאן הייתה לחקור האם פולימורפיזם ב-DRD2 יכול לווסת את רמות הפרולקטין אצל מטופלים המקבלים Risperidone.

החוקרים סקרו שלושה מאגרי מידע אלקטרונים (PubMed, EMBASE וה-Cochrane Library) וחיפשו מחקרים שבדקו את ההשפעה של פולימורפיזם ב-DRD2 על רמות פרולקטין בקרב מטופלים שקיבלו Risperidone עד מאי 2018. החוקרים סיכמו את הממצאים באמצעות שונות ממוצעת סטנדרטית (SMD – Standard mean differences) ורווח בר סמך 95% שחושבו באמצעות מבחני Hedges’ g להערכת ההשפעה באמצעות מודלי השפעה רנדומליים. בנוסף, החוקרים חישבו גם את ההטרוגניות, הרגישות, מטה-רגרסיה חד משתנית, אנליזה של תתי קבוצות והטיות פרסום.

תחילה החוקרים זיהו 886 מחקרים אך מתוכם נבחרו 8 מחקרים שכללו 772 מטופלים. סיכום ה-SMDs הצביע על כך כי בהשוואה למטופלים שאינם נשאים של A1, מטופלים נשאים של Taq1A A1 לא הציגו רמות שונות של פרולקטין בעקבות טיפול עם Risperidoneי(SMD: 0.13 ; רווח בר סמך 95%: -0.18-0.43 ; P= 0.423) בקרב מטופלים עם סכיזופרניה (SMD: 0.07 ; רווח בר סמך 95%: -0.14-0.29 ; p=0.505) או בקרב מטופלים ללא סכיזופרניה (SMD: 0.16 ; רווח בר סמך 95%: -0.39-0.71 ; P=0.562).

תוצאות המחקר הראו כי אין הבדל מובהק בין נשאים של Del לבין מטופלים שאינם נשאים של Del בנוגע לרמות הפרולקטין בעקבות טיפול עם Risperidoneי(SMD: -0.00 ; רווח בר סמך 95%: -0.59-0.58 ; P= 0.996).

באנליזה של תת קבוצה של מטופלים ממוצא אסייתי, החוקרים מצאו כי בהשוואה לנשאים של Taq1A A1A2, נשאים של Taq1A A1A1 הציגו רמות נמוכות יותר של פרולקטין (SMD: -0.34 ; רווח בר סמך 95%: -0.66- -0.02 ; P= 0.040). עם זאת, לא נמצא הבדל מובהק ברמות הפרולקטין בין נשאים של A1A1 ונשאים של A2A2י(SMD: -0.27 ; רווח בר סמך 95%: -0.60-0.05 ; P= 0.098), או בין נשאים של A2 לבין מטופלים שאינם נשאים של A2י(SMD: 0.29 ; רווח בר סמך 95%: -0.01-0.59 ; P= 0.059).

בהתבסס על מטה-רגרסיה חד משתנית, נמצא כי ההשפעה של שנת פרסום המאמר, סוג המחקר, אתניות, קבוצות השוואה ואיכות המחקר יכולה להשפיע על זיהוי הקשר בין DRD Taq1 לרמות פרולקטין לאחר טיפול עם Risperidone.

הממצאים של החוקרים מציעים כי אין הבדל מובהק בין נשאים של Taq1A A1 לבין מטופלים שאינם נשאים של A1 בנוגע לרמות הפרולקטין בעקבות טיפול עם Risperidone. מכיוון שהיו מעט מטופלים הומוזיגוטים ל-A1, צריך לבצע מחקרים פרוספקטיביים גדולים עשויים היטב על מנת לחקור האם A1A1 יכול להשפיע על רמות הפרולקטין לאחר טיפול עם Risperidone בקרב אוכלוסייה ממוצע אסייתי.

מקור:

Ma, L. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12843