תרופות אנטי-פטרייתיות מקבוצת Azole ניתנות לעיתים קרובות בשילוב עם Tacrolimus לאחר השתלת מח עצם אלוגנית (HSCT – Hematopoietic stem cell transplantation). עם זאת, ההשפעה של תרופות מקבוצת Azole על שינויים בפרמקוקינטיקה של Tacrolimus כאשר מחליפים את הטיפול עם Tacrolimus מטיפול תוך וורידי (Tac-iv) לטיפול עם שחרור מושהה פעם ביום (Tac-MR) לא ברורה לחלוטין.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של תרופות אנטי-פטרייתיות מקבוצת Azole, הניתנות במתן פומי, על הפרמקוקינטיקה של Tacrolimus לאחר המעבר ל- Tac-MR אצל מטופלים לאחר HSCT.

מדובר במחקר רטרוספקטיבי בו נכללו מטופלים שקיבלו טיפול עם Fluconazoleי(FLCZ) או Voriconazoleי(VRCZ) במקביל לטיפול עם Tacrolimus. החוקרים מדדו את ריכוז ה-Tacrolimus בדם לפני ואחרי שינוי דרך מתן התרופה והשוו גם בין הקבוצה שקיבלה FLCZ לקבוצה שקיבלה VRCZ.

במחקר נכללו 52 מטופלים (34 FLZC ו-18 VRCZ). החוקרים לא מצאו הבדל מובהק במינון היומי האחרון (Div- most recent daily dose) וברמות ה-Tac-iv בדם (Civ- blood level), ב- Civ/Div וביחס של מינון Tacrolimus יומי בין היום הראשון לשני לאחר השינוי ל-Tac-MRי(Dp01-2) ל-Div בין קבוצת ה-FLCZ לקבוצת ה-VRCZי(P> 0.2).

החוקרים מצאו כי רמות השפל של Tacrolimus בין היום הראשון לשני לאחר ההחלפה ל-Tac-MRי(Cpo1-2) ובין היום השלישי לחמישי לאחר ההחלפה (Cpo3-5) היו גבוהות באופן מובהק בקבוצת ה-VRCZ בהשוואה לקבוצת ה-FLCZי(P<0.05). בנוסף, ערכי ה- (Civ/Div)/(Cpo12/Dpo12) וה- (Civ/Div)/(Cpo35/Dpo35) בקבוצת ה-VRCZ היו נמוכים באופן מובהק בהשוואה לקבוצת ה-FLCZי(P< 0.05). כמו כן, החוקרים מצאו כי הייתה שונות גבוהה בערכי ה- (Civ/Div)/(Cpo35/Dpo35) בקבוצת ה-FLCZ.

החוקרים הסיקו כי Voriconazole גרם לעלייה משמעותית יותר ברמות ה-Tacrolimus בדם בהשוואה ל-FLCZ לאחר החלפה ל-Tac-MR, בזמן ש-FLCZ גרם לשונות גדולה יותר ברמות ה-Tacrolimus בדם.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שניטור הטווח הטיפולי של Tacrolimus לאחר ההחלפה צריך להיעשות בצורה זהירה תוך התחשבות בהבדל בין VRCZ ל-FLCZ בהשפעה על רמות ה-Tacrolimus בדם.

מקור:

Mimura, A. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12834