אנגיואדמה (AE – Angioedema) הנגרמת כתוצאה ממעכבי אנזים המהפך (ACEIs – Angiotensin-converting enzyme inhibitors) דורשת טיפול מהיר ומדויק, אך אפשרויות הטיפול הקיימות כיום מוגבלות אך ורק לטיפול בתסמינים. התרופה Icatibant היא אנטגוניסט לרצפטור של ברדיקינין המאושרת לשימוש כטיפול ב-AE תורשתית. מספר מחקרים שבוצעו לאחרונה הראו את הפוטנציאל של Icatibant לטפל ב-AE כתוצאה מ-ACEI, בזמן שמחקרים אחרים לא הצליחו להראות השפעה.

המחקר הנוכחי הוא מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים (RCTs – Randomized controlled trials) שבוצעה במטרה לספק עדויות הנוגעות לשימוש ב- Icatibant לטיפול ב-AE כתוצאה מ-ACEI.

החוקרים אספו RCTs רלוונטיים אשר בדקו את ההשפעה של Icatibant על הטיפול ב-AE כתוצאה מ-ACEI. המחקרים נאספו מ-EMBASE, PubMed ו-Cochrane Libraryי (Central). המחקרים שנכללו במטה-אנליזה נבדקו באמצעות כלי ה- Cochrane risk of bias. לצורך המטה-אנליזה, החוקרים השתמשו בשונות הממוצעת (MD – Mean differences) עם רווח בר סמך 95% ובסיכון היחסי (RR- Relative risk) עם רווח בר סמך 95% ובתוכנה בשם RevMan 5.3. הסקירה הסיסטמית בוצעה בהתאם להצהרת PRISMA.

לאחר חיפוש במאגרי המידע, נמצאו 234 רשומות. בסופו של דבר, החוקרים השתמשו בשלושה RCTs שכללו 179 מטופלים לצורך המטה אנליזה. בשלושת המחקרים שנבחרו היה סיכון הטיה נמוך והמאפיינים של המטופלים ומדידות התוצאים היו דומים.

תוצאות המטה אנליזה הראו כי טיפול עם Icatibant קיצר את הזמן עד להחלמה מלאה מתסמיני ה-AE כתוצאה מ-ACEI , בהשוואה לאינבו או לטיפולים המקובלים. עם זאת, ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית (MD:י-7.77 שעות ; רווח בר סמך 95%: -25.18-9.63 שעות). כמו כן, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בנוגע לתופעות הלוואי הקשורות בתרופה, למעט התגובה באזור ההזרקה (RR: 1.35 ; רווח בר סמך 95%: 0.53-3.45).

המטה אנליזה בוצעה במטרה להעריך את היעילות והסבילות של טיפול ב-AE כתוצאה מ-ACEI עם Icatibant, אך החוקרים לא הצליחו להראות את היתרון של Icatibant על פני אינבו או על פני השיטות הטיפוליות המקובלות.

מקור:

Jeon,J. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpt.12997