• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • תופעות לוואי
  8 Articles classified under this topic

  All the news about תופעות לוואי
  היפר-תרמיה לא פירוגנית – מאמר סקירה
  במחקר זה החוקרים ריכזו את הנתונים הקיימים אודות סוגי התרופות העשויות להיות קשורות להיפר-תרמיה לא פירוגנית. ממחקר זה עולה כי ההשפעות הספציפיות של תרופות אלה על התרמורגולציה דורשות מחקר נוסף.
  European Journal of Clinical Pharmacology 09.03.2020
  יעילות טיפולית ותופעות לוואי של תרופות המעכבות נקודות מפתח אימוניות
  החוקרים מציגים מאמר סקירה המתריע מפני תופעות לוואי חיסוניות של תרופות המעכבות נקודות מפתח של מערכת החיסון הנמצאות בשימוש לטיפול במחלות הכבד הממאירות והשפירות.
  Journal of Alimentary Pharmacology & Therapeutics 20.02.2020
  חשד לתופעות לוואי הקשורות למוצרים צמחיים המשמשים לירידה במשקל
  החוקרים הראו כי תכשירים צמחיים ותוספי תזונה עשויים להיות קשורים לתופעות לוואי מגוונות, חלקן חמורות, והדרך היחידה לפקח על בטיחותם היא על ידי דיווחים ספונטניים.
  European Journal of Clinical Pharmacology 14.11.2019
  תמותת מטופלים כתוצאה מתופעות לוואי של תרופות המתרחשות בעקבות אשפוז: מטה-אנליזה
  במחקר זה החוקרים מציגים את שכיחות תופעות הלוואי הקטלניות כתוצאה מטיפול תרופתי. דפוס התגובות הקטלניות והתרופות שגרמו להם מצריכים תשומת לב מוגברת על מנת למנוע תמותה בעיקר באוכלוסיות הרגישות בקצוות הגילאים
  European Journal of Clinical Pharmacology 20.10.2019
  התנהגות פרמקוקינטית של Voriconazole אצל מטופלים המאושפזים בטיפול נמרץ
  החוקרים מצאו קשר בין ערכי בילירובין וערכי CRP גבוהים אצל מטופלים המאושפזים בטיפול נמרץ לבין ריכוז גבוה מהטווח הטיפולי הרצוי של Voriconazole בדם
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 25.08.2019
  Polymyxin B – האם היעילות של התרופה גוברת על הרעילות שלה?
  החוקרים בדקו את התוצאים הקליניים של מטופלים שקיבלו Polymyxin B לטיפול בחיידקים גראם שליליים עמידים למספר תרופות והסיקו כי אכן מדובר בתרופה עם רעילות גבוהה עבור המטופלים.
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 09.06.2019
  CLOSE