• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • נוגדי קרישה
  5 Articles classified under this topic

  All the news about נוגדי קרישה
  סקירה שיטתית של התערבויות לשיפור בטיחות טיפול נוגד הקרישה במטופלים מאושפזים
  במחקר זה החוקרים הראו כי דרוש מחקר נוסף על מנת להוכיח יעילות של התערבויות מערכתיות לשיפור הבטיחות והאיכות של מתן מרשמים לטיפול נוגד קרישה.
  European Journal of Clinical Pharmacology 27.02.2020
  סיכון להשנות הדימום, אירועים ווסקולריים ומוות לאחר דימום במערכת העיכול בקרב מטופלים הנוטלים נוגדי קרישה ונוגדי טסיות
  במחקר זה החוקרים מצאו כי למרות הסיכון שבחידוש טיפול נוגד קרישה או נוגד טסיות לאחר דימום ממערכת העיכול, הורדת הסיכון לאירועים ווסקולריים ולתמותה מצדיקה זאת
  Journal of Alimentary Pharmacology & Therapeutics 16.12.2019
  ירידה בביטוי של הגן ABCB1 לאחר ניתוחים אורתופדים משפיעה על הפרמקוקינטיקה של Rivaroxaban
  החוקרים הצליחו להראות כי ירידה בביטוי של הגן ABCB1, המופיע לאחר ניתוחים להחלפת ירך או ברך, משפיעה על הפרמקוקינטיקה של Rivaroxaban בימים שלאחר הניתוח
  European Journal of Clinical Pharmacology 10.07.2019
  Credit: Hellerhoff, Wikipedia
  נוגדי קרישה לטיפול בפקקת הוריד הפורטלי במטופלים עם שחמת
  נוגדי קרישה לטיפול בפקקת הוריד הפורטלי הם יעילים ובטוחים, מובילים לפתיחה חלקית או מלאה של הוריד הפורטלי ב – 56.8% מהמקרים ומשפרים את השרידות בחולים עם שחמת ופקקת הוריד הפורטלי. הפסקה של הטיפול בנוגדי קרישה קשורה להישנות גבוהה יותר של פקקת הוריד הפורטלי.
  The American Journal of Gastroenterology 24.06.2019
  מניעת כישלון טיפולי במטופלי המודיאליזה עם פיסטולה עורקית-ורידית
  מחקר מצא, כי טיפול עם אספירין, מוריד את שיעור הכישלונות בכניסה לכלי הדם ולא מעלה את שיעור הדימומים. לעומת זאת, נמצא כי טיפול עם קלופידוגרל, אגרנוקס ווארפרין, עלול להעלות את שיעורי הדימום הכבד במטופלי המודיאליזה.
  Journal of thrombosis and Haemostasis 28.04.2019
  CLOSE