במחקר שהתפרסם בכתב העת British Journal of Pharmacology נמצא כי פרופטוזיס גורם לעקה חמצונית והפעלת מסלולי איתות הפוגעים ביעילות הטיפול עם תאי גזע מזנכימליים עבור חולים עם מחלת כבד.

היעילות הנמוכה של תאי גזע מזנכימליים (Mesenchymal Stem Cell- MSC) הגבילה את היישום שלהם בטיפול במחלת כבד. מידע חדש מציע כי פרופטוזיס עשוי לעורר הפרעה בתפקוד תאי כבד ולהחמיר פגיעה בסביבה המיקרוסקופית של כבד. במחקר זה החוקרים בחנו את התמורה שיש לפרופטוזיס של תאי כבד בסילוק ויעילות של MSC אנושי (human MSC- hMSC). הם בחנו בנוסף קשר אפשרי בין פרופטוזיס של תאי כבד לבין קולטנים לאריל הידרוקרבון (Aryl Hydrocarbon Receptor- AhR).

שני מודלים עכבריים של פרופטוזיס כבדי מושרה על ידי מתן תוספי ברזל ופגיעה כבדית בעקבות איסכמיה/רהפרפוזיה (Ischemia/Reperfusion- I/R) היו בשימוש על מנת לזהות את ההשפעה של פרופטוזיס על הפרמקוקינטיקה (Pharmacokinetics- PK) והפרמקודינמיקה (Pharmacodynamics- PD) של טיפול עם hMSC.

תוצאות המחקר הדגימו כי עיכוב של AhR הפחית פרופטוזיס כבדי ושיפר את השרידות של hMSC. חיוניות hMSC פחתה עם מתן תוסף ברזל ומתן סרום מעכברים שעברו I/R. האנטגוניסט של AhR בשם CH223191 היפך את עומס הברזל ואת העקה החמצונית המושרים על ידי פרופטוזיס והגביר את ריכוז ויעילות hMSC במודל עכברים. ההשפעה של CH223191 היתה משמעותית יותר מאשר ההשפעה של דפרוקסמין, מעכב פרופטוזיס שגרתי. תוצאות שעתוק הציעו כי מסלול האיתות AhR/STAT3/ Haem Oxygenase 1/COX-2 (Aryl Hydrocarbon Receptor-Signal Transducer and Activator of Transcription 3-Haem Oxygenase 1-Cyclooxygenase 2) הינו מרכזי בתהליך. ממצאים אלו אוששו בעזרת מודל עכבר של פגיעה כבדית מסוג I/R. בעכברים שטופלו עם CH223191, hMSC הדגים השפעה מגנה משמעותית יותר, אשר נמצאה קשורה לירידה בפרופטוזיס של תאי כבד.

מסקנת החוקרים הייתה כי פרופטוזיס הינו מאפיין מרכזי בקביעת הגודל של hMSC. עיכוב של AhR הביא לירידה בפרופטוזיס כבדי ובכך מגביר את השרידות וההשפעה הטיפולית של hMSC במודל עכבר של מחלת כבד.

למקור:

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.16208