הודעה על עדכון בעלון של התכשירים:

Cresemba 100 mg Capsules – לפרטים נוספים לחץ כאן

Cresemba 200 mg IV – לפרטים נוספים לחץ כאן

Ixifi – לפרטים נוספים לחץ כאן

Xanax X.R – לפרטים נוספים לחץ כאן