חוסר תפקוד של כלי דם מהווה נקודת ציון חשובה בהתפתחות יתר לחץ דם. פרוטאוגליקנים של הפאראן גופרתי לוקחים חלק בהעברת סיגנל של קלציום וחנקן חמצני (nitric-oxide), המשמשים כגורמי מפתח ברגולציה על תפקוד כלי הדם. עם זאת, עד כה לא בוצע מחקר בנושא של איתות באמצעות חנקן חמצני וקלציום בתיווך הפאראן גופרתי. בדומה לכך, טרם ברור התפקיד של הפאראן גופרתי בשליטה על לחץ הדם העורקי. במחקר זה, ניסו החוקרים להבין האם ההפאראן סולפטים סינדקאן 1 (syndecan 1) וגליפיקן (glypican 1) יכולים לשלוט בלחץ הדם הסיסטמי ובהתקדמות יתר לחץ דם. מטרת המחקר הייתה להבין את המנגנונים לפיהם גליפיקן 1 וסינדקאן 1 מווסתים את הטונוס של כלי הדם ותורמים להתפתחות של יתר לחץ דם ממקור נוראדרנרגי.

במסגרת המחקר העריכו החוקרים את לחץ הדם העורקי בעכברים, וכך ראו שעכברים עם השתקה של גליפיקן 1 (Gpc1-/-) ועכברים עם השתקה של סינדקאן 1  (Sdc1-/-) הציגו פנוטיפים דומים של ירידה בלחץ הדם הסיסטולי. ירידה זו מוצגת באופן משמעותי בזן Gpc1-/-. עוד נמצא כי עכברים השתקה של גליפיקן 1 היו מוגנים באופן ייחודי מפני אתגר יתר לחץ דם כתוצאה מנוראפינפרין, ולא התייצגו עם יתר לחץ דם לאחר ביצועו. עוד מצאו החוקרים קשר בין פנוטיפ זה לליקוי בוואזוקונסטריקציה תלויית קלציום, ולשינוי בביטוי של חלבונים הרגישים לסידן ובהם SERCA וקלמודולין. בנוסף, עכברים עם השתקה של גליפיקן 1 הדגימו באופן ייחודי ירידה בפעילות של IP3R ועלייה באכסון קלציום ברטיקולום האנדופלזמתי.

מחקר זה מדגים כי גליפיקן 1 הינו משפעל של התפתחות יתר לחץ דם ממקור נוראדרנרגי וכי פעילותו נעשית באמצעות מסלולי העברת סיגנל תלויי קלציום ו-IP3R. ייתכן כי גליפיקן 1 יכול להוות מטרה לפיתוח של תרופות חדשות ללחץ דם עיקש או מצבים בה ישנה עלייה ברמות נוראפינפרין.

מקור:

Potje S. et al. Pharmacological Research (2021).
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105813