פיברוזיס ריאתי היא מחלת ריאות פרוגרסיבית והרסנית בעלת אטיולוגיה שאינה ידועה. גורם שנמצא כמקדם פיברוזיס ריאתי הוא שגשוג יתר של פיברובלסטים. פקטור שעתוק forkhead box M1 (FOXM1) איננו רק פרוטואונקוגן מוכר, אך הוא גם גורם לשגשוג של תאים. לאחרונה, דווח כי AMPK מביא לירידה בהיארעות של פיברוזיס ריאתי. עם זאת, עוד לא ברור מהו טיב הקשר בין AMPK ל-FOXM1 בהקשר של פיברוזיס ריאתי בעקבות שגשוג פיברובלסטים.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את התקדמות השגשוג של פיברובלסטים ואת רמות ביטוי AMPK ו-FOXM1 על ידי מתן בלאומיצין תוך-טרכיאלי וזריקות תוך-פריטוניאליות של מטפורמין בעכברי C57BL/6 J. במקביל, תאי human fetal lung fibroblast1 (HFL1) טופלו עם מטפורמין אקטיבטור של AMPK או מעכב AMPK תרכובת C, לחלופין טופלו עם דלדול של FOXM1 על ידי מולקולות siRNA. זאת על מנת לחשוף את תפקידיהם של AMPK ו-FOXM1 וכן את הקשר ביניהם והשפעתו על שגשוג פיברובלסטים כתוצאה מ-platelet-derived growth factor (PDGF).

תוצאות המחקר הדגימו כי AMPK מאוקטב על ידי מטפורמין יכול להביא לוויסות של רמות FOXM1 ולהביא להקלה בפיברוזיס הריאתי כתוצאה מבלאומיצין במודל עכברי. במעבדה, נמצא כי אקטיבציה של AMPK החלישה את שגשוג הפיברובלסטים כתוצאה מ-PDGF בנוסף לוויסות FOXM1. מנגד, נמצא כי עיכוב של AMPK הגביר את שגשוג הפיברובלסטים בעקבות PDGF ובנוסך הביא להפעלה של FOXM1.

ממצאי מחקר זה מציעים כי AMPK יכול להאט את ההתקדמות של שגשוג פיברובלסטים בפיברוזיס ריאתי, וזאת דרך ביטוי שלFOXM1. מחקר זה פותח תובנות חדשות בחיפווש אחר גישות טיפול בפיברוזיס ריאתי.

מקור:

Gu X. et al. Pharmacological Research (2021).
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105844