מחלת כבד הקשורה לאלכוהול (ALD) היא מחלה במערכת הכבד הנגרמת על ידי שימוש לרעה באלכוהול, והיא כוללת תהליכים מורכבים הנעים בין סטאטוזיס (כבד שומני) לפיברוזיס, שחמת וקרצינומה של הכבד. סטאטוזיס ודלקת הן התופעות העיקריות הכרוכות ב- ALD. פרוטאז 22 ספציפי ליוביקוויטין (USP22) ממלא תפקיד חשוב בסטאטוזיס בכבד; עם זאת, תרומתו הפונקציונלית ל- ALD נותרה לא ברורה.

במחקר זה עכברים שהושתק אצלם USP22 הוזנו בתזונה נוזלית של Lieber-DeCarli. תאי AML-12 ו- HEK293T שימשו לאיתור האינטראקציה בין USP22 ו- BRD4. החוקרים דיווחו כי ביטוי USP22 בכבד עלה באופן דרמטי בעכברים עם ALD. דלקת וסטאטוזיס השתפרו משמעותית בעקבות השתקת USP22 בתאי חי, כפי שצוין על ידי ירידה ברמות IL-6 ו- IL-1β. עוד הראו החוקרים כי ביטוי יתר של USP22 הגביר את הדלקת ואילו השתקת BRD4 דיכאה את התגובה הדלקתית בתאי AML-12. יש לציין כי USP22 תפקד כ- deubiquitinase של BRD4 כדי להקל על פונקציות דלקתיות של BRD4. חשוב מכך, רמות הביטוי של USP22 ו- BRD4 בחולים עם ALD הועלו משמעותית.

לסיכום, USP22 משמש גורם פתוגני מרכזי ב- ALD בגלל תפקידו בביטול deubiquitinating BRD4, מה שמקל על התגובה הדלקתית ומחמיר את ALD.

מקור:

RanYan et al. (2021). Pharmacological Research.
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105594