תרופות אנטי פסיכוטיות נרשמות לעתים קרובות לאנשים עם דמנציה כדי לנהל תסמינים התנהגותיים ופסיכולוגיים. באמצעות רשת מחקר מאוחדת עולמית, היעדים היו לקבוע:
1) אם COVID-19 קשור לאירועים טרומבואמבוליים למשך 30 יום ולתמותה בקרב אנשים עם דמנציה המקבלים תרופות אנטי-פסיכוטיות;
2) האם שיעור האנשים הסובלים מדמנציה שקיבלו תרופות אנטי-פסיכוטיות היה גבוה יותר במהלך המגפה COVID-19 בהשוואה לשנת 2019.

מחקר זה שהיה מסוג עוקבה רטרוספקטיבי נערך באמצעות TriNetX, רשת חקר בריאות מאוחדת עולמית. ברשת חיפשו אנשים בגילאי 65 שנים עם דמנציה, COVID-19 שעשו שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות במשך 30 הימים שקדמו ל- COVID-19 שנרשמו ברשומות רפואיות אלקטרוניות בין 20/01/2020 ל- 05/12/2020. אנשים אלה הושוו לביקורת היסטורית משנת 2019 עם דמנציה שעשו שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות במשך 30 הימים לפני ביקור בארגון בריאות המשתתף. התאמת ציון הנטייה נעשה עבור גיל, מין, גזע, תחלואה משותפת ושימוש בתרופות נוגדות דיכאון ונוגדי פרכוסים שימש לאיזון קבוצות עם COVID-19 ובלעדיהן. בתוך רשת TriNetX זוהו 8414 אנשים עם COVID-19, דמנציה ושימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות ו- 31,963 בקרות היסטוריות. לאחר התאמת ציון הנטייה זוהו 8396 אנשים עם COVID-19 ו-8396 ביקורות היסטוריות. הקבוצות היו מאוזנות היטב לפי גיל, מין, גזע, תחלואה משותפת ושימוש בתרופות נוגדות דיכאון ונוגדי פרכוסים. הסיכויים לאירועים טרומבואמבוליים במשך 30 יום ולתמותה מכל הסיבות היו גבוהים משמעותית אצל מבוגרים עם COVID-19 (יחס הסיכויים: 1.36 (רווח בר סמך 95%, (CI): 1.21-1.52) ו- 1.93 (1.71-2.17), בהתאמה) . מספר האנשים הסובלים מדמנציה אשר ביקרו בארגון בריאות משתתף היה נמוך יותר בין 20/01/2020 ל- 05/12/2020 (n = 165,447) בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 (n = 217,391), אך השיעור שקיבל תרופות אנטי פסיכוטיות עלה מ -14.7% (95% רווח בר-סמך: 14.6-14.9%) ל -16.4% (רווח בר-סמך 95%: 16.2-16.5%), P <.0001.

לסיכום, ממצאים אלה מוסיפים לבסיס הראיות שבמהלך מגפת ה- COVID-19 חלה עלייה בשיעור האנשים הסובלים מדמנציה שקיבלו תרופות אנטי-פסיכוטיות. ההשפעות השליליות של תרופות אנטי-פסיכוטיות בחולים עם דמנציה עשויות להיות מורכבות בעקבות COVID-19 מקביל.

מקור:

Stephanie L. Harrison et al. (2021). Pharmacological Research.
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105534