קולטן גליצין הוא אחד מתעלות היונים החדירות לכלור המורכב משילובים של ארבע יחידות משנה α ותת יחידת β אחת. בחוט השדרה של פרט בוגר, יחידת המשנה α1 של הקולטן לגליצין חיונית ליצירת העברה עצבית מעכבת. העיכוב הגליצינרגי המופחת נחשב לאחד מהמנגנונים המרכזיים של עמוד השדרה העומדים בבסיס תסמיני הכאב הפתולוגיים. עם זאת, הביטוי והתפקוד של קולטני גליצין במערכת ההיקפית עדיין אינם ידועים.

בעבודה זו החוקרים מצאו כי יחידת משנה α1 של קולטן גליצין הייתה נפוצה בגנגליוני השורש הגבי(DRG), כמו גם בעצבים הסיאטיים של עכברים בוגרים. הזרקה אינטראגנגליונרית או אינטראפלנטרית של אנטגוניסט קולטן גליצין, גרמה לרגישות יתר לגירויים מכניים, תרמיים וקרים, מה שמרמז על החשיבות התפקודית של קולטני גליצין היקפיים בשליטה על העברת אותות מסוג נוסיספטיב. הנתונים של החוקרים הראו כי דלקת היקפית הנגרמת על ידי פורמלין הפחיתה את הביטוי של יחידת משנה α1 של קולטן גליצין על קרום הפלזמה של נוירונים DRG, אשר יוחסה להפעלת איתות חלבון קינאז C. יישום אינטראפלנטרי של אגוניסט לקולטן גליצין או יון אבץ דו-ערכי חיובי, הקל על ההתנהגויות הכואבות בשלב הראשון אשר נגרמו על ידי פורמלין.

לסיכום נתונים אלה העלו כי קולטן גליצין היקפי עשוי לשמש יעד יעיל לטיפול בכאב.

מקור:

Lin Yao et al. (2021). European Journal of Pharmacology.
https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174034