באסתמה קלה, טיפול עם Budesonide לפי הצורך עדיף, או לפחות לא נחות, בהשוואה לטיפול אחזקה עם Budesonide יחד עם בטא אגוניסט 2 קצר טווח לפי הצורך, להפחתת החמרות קשות. באנליזה הטרום-ספציפית הנוכחית החוקרים בדקו את דפוסי השימוש בקורטיקוסטרואידים בשאיפה (ICS – inhaled corticosteroids) ובבטא אגוניסט 2 במסגרת מחקר אקראי מבוקר בשם PRACTICAL.

המשתתפים במחקר חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבוצה שהונחתה להשתמש ב-Budesonide-formoterol (200/6 מיקרוגרם משאף, לחיצה אחת) לפי הצורך או לקבוצה שקיבלה טיפול אחזקה עם Budesonide (200 מיקרוגרם, לחיצה אחת פעמיים ביום) יחד עם Terbutaline לפי הצורך (250 מיקרוגרם, שתי לחיצות) למשך 52 שבועות. במחקר השתתפו 110 מטופלים שקיבלו משאפים מחוברים לניטור אלקטרוני שעקב אחר התזמון והתאריך של כל שימוש במשאף.

התוצאים המרכזיים שנבדקו במחקר היו דפוסי השימוש ב-ICS ובאגוניסט בטא 2. החוקרים החשיבו כל שימוש ב-Budesonide-formoterol כמרחיב סימפונות שווה ערך במינון לשני שימושים ב-Terbutaline.

תוצאות המחקר הראו כי בקבוצה שהונחתה להשתמש ב-Budesonide-formoterol לפי הצורך תועדו יותר ימים ללא שימוש ב-ICS בהשוואה לקבוצה שקיבלה Budesonide כטיפול אחזקה (החציון של סה”כ הימים ללא שימוש 156 בהשוואה ל-22 ימים, בהתאמה), חציון יומי נמוך יותר של שימוש ב-Budesonide (164 בהשוואה ל-328 מיקרוגרם, בהתאמה) וחציון גדול יותר של ימים בהם השתמשו ב-Budesonide 4 פעמים ומעלה (4 בהשוואה ל-1 ימים, בהתאמה).

החוקרים מצאו גם כי מטופלים בקבוצה שהונחתה להשתמש ב-Budesonide-formoterol לפי הצורך השתמשו במינונים גבוהים יותר של אגוניסט בטא 2 באופן כללי (חציון מס’ השימושים 0.8 בהשוואה ל-0.3 ביום, בהתאמה) וכתגובה להתקף אסתמה (סה”כ מס’ “ימים של שימוש יתר” של מעל 8 או מעל 16 שימושים במשאף Budesonide-formoterol או Terbutaline: 33 בהשוואה ל-10 ימים, בהתאמה).

החוקרים הסיקו כי התזמון של מינון ה-ICS כשניתן לשימוש לפי צורך ביחס לשימוש בבטא אגוניסט 2 חשוב יותר מאשר המינון הכולל של ICS בהפחתה של הסיכון להחמרות בקרב מטופלים עם אסתמה קלה, כאשר קשור לשימוש כולל מוגבר בבטא אגוניסט 2 לפי הצורך.

מקור:

Asthma, Inhaled corticosteroids, β2-agonist, As-needed therapy.
Baggott, C. et al. (2020) European Respiratory Journal 56,4.
https://erj.ersjournals.com/content/56/4/2000170