מתילטרנספראז של דנא (DNMT) משתתף בטרנספורמציה או בהחמרה של סרטנים בבני אדם על ידי תיווך היפרמתילציה של מעכבי סרטן. עם זאת התפקיד הרגולטורי של DNMT בסרטן לבלב עדיין לא מובן בצורה טובה. במחקר זה הודגם כי DNMT1 עיכב את הביטוי של מיקרורנא 34a (miR-34a) והגביר את ההפעלה של מסלול Notch על ידי תיווך היפרמטילציה של הפרומוטור של miR-34a.

במטופלים עם סרטן הלבלב, רמות הביטוי של DNMT1 היו בקורלציה שלילית עם רמות miR-34a. הפחתת ביטוי הגן DNMT1 בצורה מכנית הפחית את המתילציה של הפרומוטור של miR-34a והגביר את ביטוי miR-34a על מנת לעכב את ההפעלה של מסלול Notch.

לסיכום, הרגולציה השלילית על מסלול Notch דרך ציר DNMT1/miR-34a הגבירה משמעותית את הרגישות של תאי לבלב לחומרים המולקולריים הפועלים נגדו. לכן התוצאות של מחקר זה גורסות כי רגולציה שלילית של DNMT מגבירה את הביטוי של miR-34a ויכולה להוות יעד תרפיוטי לסרטן לבלב.

מקור:

Yan Maa et al. (2020). Pharmacological Research
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.105071