פאזופניב וסאניטיניב, שני מעכבי טירוזין קינאז (TKI), עשויים להוות מטרות עבור אינטראקציות פרמקוקינטיות בין תרופתיות פוטנציאליות (P-PK-DDIs). בזמן שמעכבי ציטוכרום חזקים מסוג P4503A (CYP3A4) או מזרזים אמורים לגרום לשינויים קליניים רלוונטיים בריכוזי TKI בפלזמה, האפקט של מעכבים חלשים אינו ידוע.

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקורלציה בין P-PK-DDI חלש ורעילות קליני רלוונטית בחיים האמיתיים.

המחקר היה מסוג חד מוקדי רטרוספקטיבי אשר כלל מטופלים שטופלו עם סאניטיניב או פאזופניב למגוון סוגי ממאירויות אשר ניתוח PK-DDI עבורם בוצע לפני התחלת TKI. התוצא העיקרי שנבדק היה הקורלציה בין P-PK-DDI והפחתת מינון לאחר חודש של טיפול. התוצא המשני שנבדק היה הקורלציה בין PK-DDIs והפסקת טיפול בתרופה בגלל רעילות.

76 מטופלים הוערכו במחקר. P-PK-DDI עם CYP3A4 חלש או עיכוב P-gp נמצא ב-14 מהמטופלים. במטופלים עם P-PK-DDI או בלעדיו המינון הופחת במהלך החודש הראשון ב-57.1% ו-17.7% בהתאמה (p=0.003). התרופה הופסקה ב-42.8% ו- 11.3% בהתאמה. (p=0.011). בניתוח רב משתנים נמצאה קורלציה משמעותית בין P-PK-DDI (CYP3A4 ומעכבי P-gp) והפחתת מינון וכן נמצאה גם קורלציה בין הפסקת תרופה ו-PK-DDI (מעכבי CYP3A4).

לסיכום, P-PK-DDI נמצא בקורלציה עם הפחת מינון תרופה והפסקת תרופה בגלל רעילות. יש להעריך את מקריות הקשר הזה במחקרים נוספים. לכן, השגחה על מינון טיפולי בתרופות נחוצה במטופלים המטופלים עם TKI.

מקור:

Camille Azam et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology
https://doi.org/10.1007/s00228-020-02828-w