ביטוי רצפטורי של פקטורי גדילה פיברובלסטים מסוג 4 (4FGFR) נמצא בקורלציה עם ממאירות של גידולים. בסרטני בלוטת התריס, נמצא כי 4FGFR בא לידי ביטוי ביתר בגידולים אגרסיביים בגידולי בלוטת התריס כגון קרציונומה אנאפלסטית (ATC).

במחקר נבדק ביטוי 4FGFR במטופלים עם ATP ונותחו תגובותיהם הקליניות לתרופה לנבטיניב. בתחילה נלקחו דגימות מהגידול מ-12 מטופלים עם ATC אשר עברו ניתוח או ביופסיית מחט. הביטוי החלבוני של 4FGFR בכל הדגימות של ה-ATC  נותחו בשיטות אימונוהיסטוכימיות ויעילות הטיפול עם לנבטיניב הוערכה אף היא.

הפרופורציה של תאים חיוביים ל- 4FGFR בדגימה נעה בין 0 ל- 50%. ל-4 מטופלים הייתה תגובה חלקית ול-3 מטופלים התגובה הקלינית הטובה ביותר ל-לנבטיניב הייתה מחלה שנשארה יציבה. ממוצע משך מחלה נטולת התקדמות (PES) במטופלים ללא אינטנסיביות, עם אינטסיביות חלשה או אינטנסיביות בינונית היו 0.5, 3.2 (רווח בר סמך 95%, 1.1-לא מדיד) ו-4.6- (רווח בר סמך 95% 1.1-לא מדיד) חודשים בהתאמה. (p=0.003).

לסיכום, בגלל ש-4FGFR בא לידי ביטוי ברקמת ATC, ייתכן וביטויו נמצא בקורלציה עם יעילות הטיפול בלנבטיניב בחלק ממטופלי ATC. על מנת להבהיר האם 4FGFR יכול לשמש כמדד פרוגנוסטי או מדד מנבא לטיפול עם לנבטיניב, יש לחכות להצטברות מקרים נוספים ולחקור אותם.

מקור:

Haruhiko Yamazaki et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology.
https://doi.org/10.1007/s00228-020-02842-y