חוסר רגולציה על אנגיוגנזה ודלקת הינו בעל תקפיד חשוב בהתפתחות טרשת עורקים. רוסובסטטין (RST) היה בשימוש רב בטיפול בטרשת העורקים. וריאנטים גנטיים של נשאים עלולים להשפיע על ריכוזי רוסובסטטין בפלזמה ולשקף טיפולים קליניים שונים. מטרת המחקר הזה הייתה לחקור את נשא התרופה הקשור לשינוי בנוקלאוטיד יחיד (SNPs) על פרמקוקינטיקה של RST ופקטורים פרו-אנגיוגניים ופרו-דלקתיים.

במחקר נכללו 269 מטופלים סינים הסובלים מהיפרכולסטרולמיה וסכרת. הם טופלו עם RST על מנת להוריד את רמת הכולסטרול בדמם. ריכוזי הפלזמה של RST נקבעו באמצעות שיטת UPLC-MS/MS מתוקפת.
שבעה SNPs בשישה גנים שונים רוצפו באמצעות שיטת סנגר לריצוף דנא. הריכוזים בסרום של מרקרי הדלקת נקבעו באמצעות ערכות ELISA.

וריאציות ב- ABCG2 421C > Aי(rs2231142) וב- ABCG2 421C > Aי(rs2231142) נקשרו ברמה גבוהה עם ריכוזי RST  בפלזמה (P<0.01, FDR<0.05). רמות MCP-1, sVCAM-1, TNF-α היו שונות משמעותית בין קבוצות הוריאציה הגנטית ABCG2 421C > A ו- SLCO1B1 521 T > Cי(P<0.01). ריכוזי RST היו בקורלציה שלילית עם ריכוזי sVCAM-1י(r=0.150, P=0.008).

לסיכום, הוריאנטים הגנטיים ABCG2 421C > A (rs2231142)  SLCO1B1 521 T > Cי(rs4149056) נמצאו כמשפיעים על ריכוזי RST בצורה משמעותית וכן הם בעלי פוטנציאל השפעה על רמות מרקרים פרו-דלקתיים ופרו-אנגיוגניים. ייתכן כי האפקט נוגד הדלקת לא קשור לחשיפה גבוהה של הפלזמה לריכוזי RST.

מקור:

Dan Zhang et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-020-02882-4