מטמיזול יכול לעכב באופן סטרילי את קשירת אספירין (ASA) לציקלוגנאז 1 (COX1). מומלץ ליטול ASAי30 דקות לפני טיפול עם מטמיזול על מנת לשמור על רמת עיכוב בלתי הפיכה של אגרגציית טסיות המשופעלת על ידי חומצה ארכידונית (AA).

מטרת המחקר הייתה לנתח את האפקט המעכב של ASA ומטמיזול על אגרגציית טסיות המשופעלת על ידי AA במהלך יום שלם.

במחקר נותחו מטופלים מאושפזים אשר נטלו ASA לפחות 30 דקות לפני נטילת מטמיזול (קבוצת מינון מומלץ n=15), מטופלים אשר נטלו מטמיזול לפני או במקביל לנטילת ASA (קבוצת מינון לא מומלץ n=16) ומטופלים עם נטילה לא ידועה או מעורבת (קבוצת מינון מעורבת n=5). מעבר קל המשופעל באמצעות AAי(LTA) ואגרגומטריה מעוכבת (IA) נמדדו לפני, 1-2 שעות אחרי ו- 5-6 שעות אחרי נטילת ASA ± מטמיזול.

מקסימום LTA המשופעל על ידי AA טרם נטילת ASA היה משמעותית נמוך יותר וקצב השפעול הגבוה של טסיות בזמן טיפול (HTPR) היה גבוה יותר בקבוצת המינון המומלץ בהשוואה לקבוצת המינון הלא מומלץ (19.6% לעומת 46.9%, p=0.011  ו- 4 מתוך 15 מטופלים לעומת 12 מתוך 16 מטופלים, p=0.017). לא נמצא הבדל כאשר השתמשו ב- AI . מקסימום LTA המשופעל על ידי AA לאחר לקיחת ASA ± מטמיזול היה נמוך יותר במטופלים בקבוצת המינון הלא מומלץ אבל לא בקבוצת המינון המומלץ. כל המטופלים עם HTPR בקבוצת המינון המומלץ נמצאו עם עיכוב רגיל של LTA המשופעל על ידי AA לאחר הפסקת המטמיזול.

לסיכום, שילוב ASA ומטמיזול הינו בעל השפעה משמעותית על עיכוב טסיות עם שינויים במהלך היום. השילוב יכול לגרום ל-HTPR במטופלים אשר נטלו ASA לפני או במקביל למטמיזול.

מקור:

Christian Pfrepper et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-019-02791-1