במטופלים עם דלקת ריאות חמורה המטופלים בוונקומיצין תוך ורידי תוך כדי טיפול בהמופילטרציה המשכית (CVVH) קשה לשמור על רמות וונקומיצין טיפוליות בדם. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את הפרמקו-קינטיקה ואת מנת ההחזקה המומלצת של וונקומיצין במטופלים עם דלקת ריאות חמורה תחת המופילטרציה המשכית.

מדובר במחקר פרוספקטיבי שהתבצע במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים אוניברסיטאי. הפרמקו-קינטיקה הראשונית והפרמקו-קינטיקה בשיווי משקל נקבעה על בסיס עשרה מטופלים עם דלקת ריאות חמורה תחת טיפול בוונקומיצין והמופילטרציה המשכית. ההמופילטרציה ההמשכית התבצעה במתכונת מעורבת של לפני ואחרי דילול, עם קצב זרימת דם של 180 מ”ל לדקה וקצב זרימת אולטראפילטרט של 30-40 מ”ל/ק”ג/שעה. קבוצה A קיבלה מינון ראשוני של 500 מ”ג בלבד, בעוד שקבוצה B קיבלה 500 מ”ג כל 12 שעות עד להגעה למצב שיווי משקל. בדיקות סרום ואולטראפילטרט נאספו על פני 12 שעות לאחר מתן הוונקומיצין.

החוקרים מצאו כי לאחר המנה הראשונה ה- sieving coefficient הממוצע היה 0.72 ± 0.02 ופינוי המופילטרציה המשכית (CLCVVH) של 1.35±0.03 ל’ לשעה המהווה 60.55%±13.69% של סך פינוי הוונקומיצין
(CLtot0.72 ±2.36 ל’ לשעה). כאשר הושג מצב שיווי משקל ה- sieving coefficient של המטופלים היה 0.71±0.03, ופינוי המופילטרציה המשכית היה 1.34±0.06 ל’ לשעה המהווה 66.96%±6.05% של סך פינוי הוונקומיצין 2.03±0.27 ל’ לשעה. מנת ההחזקה המומלצת של וונקומיצין במטופלים עם דלקת ריאות חמורה הייתה 400-650 מ”ג כל 12 שעות, והיא חושבה בהתבסס על קצב הפינוי הכולל של וונקומיצין להשגת רמות בדם בשיווי משקל של 15-20 מ”ג/ל’.

לסיכום, מנה בודדת לעומת מנות חוזרות של וונקומיצין אינן משפיעות על ה- sieving coefficient ועל פינוי ההמופילטרציה. בשל קושי בשמירת מינונים טיפוליים של וונקומיצין בטיפול תוך ורידי במטופלים עם דלקת ריאות חמורה תוך כדי טיפול בהמופילטרציה המשכית, דרוש ניטור צמוד של רמות התרופה בסרום.

מקור:

Li, Q., et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(2):211-217
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02755-5