דליריום מדווח ביותר מ-50% מהחולים הקריטיים ביחידת הטיפול הנמרץ (ICU) והוא נמצא בקורלציה עם אחוזי תמותה גבוהים והשלכות קוגנטיביות ארוכות טווח. מניעה וטיפול מוקדם של דליריום הינו מרכיב חיוני של טיפול ביחידת ה-ICU. עם זאת, התערבויות תרופתיות לא הוכחו כאפקטיביות במניעת דליריום. המחקר הזה חקר את האפקט של אריפיפרזול במניעה של דליריום ביחידת ה ICU הנוירולוגית-ניתוחית.

בניסוי קליני פרוספקטיבי זה נכללו 53 מטופלים בין הגילאים 18-80 אשר עברו רנדומיזציה לקבלת אריפיפרזול דרך הפה (15 מיליגרם) או אינבו למשך 7 ימים. דליריום זוהה לפי שיטת הערכת אירועי בלבול ביחידת טיפול נמרץ, כאשר ממצאי מעבדה, בטיחות אריפיפרזול, זמן עד התחלת הדליריום, ימים נטולי דליריום, שכיחות דילריום במהלך מעקב אחרי המטופלים וזמן שהייה בטיפול נמרץ תועדו.

40 מטופלים עם מאפייני בסיס דומים הכוללים גיל, מין, סוג ניתוח נוירולוגי וניקוד APACHE II השלימו את המחקר. היארעות דליריום וממוצע הימים לתחילתו היו 20% מול 55% (p=0.022) ו- 2.17 ± 0.41 מול 2.09 ± 0.30 (p=0.076) בקבוצת האריפיפרזול והאינבו בהתאמה. ממוצע הימים נטולי הדליריום היה 5.6 (רווח בר סמך 95%, 4.6-6.5) ו- 4.3 (רווח בר סמך 95%, 3.2-5.4) בקבוצת האריפיפרזול והאינבו בהתאמה (p=0.111)). שכיחות הדליריום במהלך המעקב היה נמוך משמעותית בקבוצת האריפירזול (p=0.018). לא נצפו תופעות לוואי משמעותיות עבור האריפיפרזול.

לסיכום, אריפיפרזול יכול להפחית את היארעות הדליריום במטופלי ICU נוירולוגי ניתוחי. מחקרים עם מדגם גדול יותר ומאפייני ICU מגוונים יותר וכן מעקב ארוך טווח דרושים בכדי לאשר את הממצאים בניסוי קליני זה.

מקור:

Majid Mokhtari et al. (2020). European Journal of Clinical Pharmacology.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-019-02802-1