תרופות אנטיפסיכוטיות הן טיפול קו ראשון לטיפול בסכיזופרניה. פעמים רבות בנוסף לתרופות אלה מטפלים בתרופות אדג’ובנטיות כגון תרופות נוגדות דיכאון, או מייצבי מצב רוח, למרות שיש מידע מוגבל אודות השימוש בתרופות אלה באפיזודה ראשונה של סכיזופרניה. מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את התחלת הטיפול בתרופות אלה והגורמים המשפיעים על התחלת הטיפול הזה במטופלים עם אפיזודה ראשונה של סכיזופרניה.

החוקרים ערכו שימוש בנתונים מבוססי רשומות רפואיות על מנת לאתר את המטופלים שקיבלו טיפול באשפוז בשל סכיזופרניה בשנים 1996-2014 בפינלנד. מבין המטופלים האלה אותרו המטופלים שטופלו בנוגדי דיכאון ומייצבי מצב רוח בזמן אשפוז ראשון עם אבחנה של סכיזופרניה (N=7667, גיל ממוצע 40.2, סטיית תקן 18.2). נתונים אודות רכישת תרופות הופקו מהמאגר הלאומי הפיני לתיעוד פרמקולוגי ועובדו בשיטת PRE2DUP. נערך מעקב של עד 3 שנים ממועד האבחנה בחיפוש אחר מטופלים שהחלו טיפול בנוגדי דיכאון ומייצבי מצב רוח. לאחר מכן החוקרים בדקו את הגורמים המשפיעים על התחלת הטיפול בנוגדי דיכאון ומייצבי מצב רוח באמצעות מודלים של רגרסיית קוקס.

מבין המטופלים עם אפיזודה ראשונה של סכיזופרניה, 35.4% החלו טיפול בנוגדי דיכאון ו-14.1% החלו טיפול במייצבי מצב רוח תוך 3 שנים ממועד האבחנה של מחלת הסכיזופרניה. הגורמים שהעלו את הסיכון להתחלת טיפול בנוגדי דיכאון או מייצבי מצב רוח היו מין נקבה, גיל צעיר יותר ושימוש בבנזודיאזפינים. מספר אירועי הפסיכוזה שהמטופלים עברו היה קשור בסיכון מופחת בהתחלת הטיפול בנוגדי דיכאון ובסיכון מוגבר בהתחלת הטיפול במייצבי מצב רוח.

לסיכום, ההנחיות הקליניות בדרך כלל אינן ממליצות על שימוש בנוגדי דיכאון ומייצבי מצב רוח כטיפול אדג’ובנטי לטיפול במטופלי סכיזופרניה. יחד עם זאת האוכלוסייה הזאת מטופלת בתרופות אלה לעתים קרובות. דרושים מחקרים נוספים על מנת להעריך את היתרונות והסיכונים שבטיפול בתרופות אלה כטיפול אדג’ובנטי בחולי סכיזופרניה.

מקור:

Arto Puranen, et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(5): 711–718
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-02830-2