מטרת מחקר זה הייתה לבצע סקירה שיטתית ולהעריך את הקשר שבין עומס טיפולי בתרופות אנטי-כולינרגיות לבין תמותה במטופלים מבוגרים.

החוקרים ערכו חיפוש בספרות אחר המחקרים הרלוונטיים לשאלת המחקר שהתפרסמו בתקופה שבין ינואר 1990 לבין דצמבר 2018 באמצעות MEDLINE, EMBASE, PsycINFO ו-CENTRAL. החוקרים כללו מחקרים שעסקו באוכלוסייה עם גיל ממוצע 65 ומעלה אשר בדקו את העומס הטיפולי בתרופות אנטי-כולינרגיות באמצעות כלים להערכת סיכונים של תרופות אנטי-כולינרגיות ובדקו את הקשר בין עומס טיפולי זה לבין תמותה. התוצא העיקרי שנבדק היה הקשר שבין עומס טיפולי בתרופות אנטי-כולינרגיות לבין תמותה.

החוקרים כללו 27 מחקרים בניתוח הנתונים. בין המחקרים שנכללו היו 23 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים או רטרוספקטיביים, 3 מחקרי חתך, ומחקר מקרה בקרה אחד. מרבית המחקרים הוערכו כבעלי איכות טובה. בסך הכל 15 מחקרים דיווחו על קשר חיובי בין עומס טיפולי בתרופות אנטי-כולינרגיות לבין תמותה, בעוד שעשרה מהמחקרים הנותרים לא הדגימו קשר מובהק. ל- 18 מתוך 27 המחקרים (80%) היה זמן מעקב קצר של עד שנה. מבין 5 מחקרים שהוערכו כבעלי איכות גבוהה וענו על כל קריטריוני האיכות שנבדקו, 4 מחקרים הראו קשר חיובי מובהק.

לסיכום, חוסר האחידות בין ממצאי המחקרים יכולה להיות מוסברת על ידי חוסר אחידות באיכות המחקרים ויכולה להיות קשורה למשך המעקב, תנאי ביצוע המחקר, וסוג מדד הסיכון האנטי-כולינרגי בו נעשה שימוש. 63% מהמחקרים שנכללו, ורוב רובם של המחקרים בעלי האיכות הגבוהה עם זמן המעקב הממושך דיווחו יחס חיובי בין עומס טיפולי אנטי-כולינרגי לבין תמותה. דרושים מחקרים נוספים באיכות גבוהה, עם זמני מעקב ארוכים ומדדי הערכה סטנדרטיים על מנת לאשש את הקשר בין עומס טיפולי אנטי-כולינרגי לבין תמותה.

מקור:

Ali S., et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(3): 319-335
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02795-x