מחלת COVID-19 היא מצב חירום רפואי ציבורי ומהווה דאגה בינלאומית. כ-5% מהנדבקים מפתחים פגיעה קשה בריאות או כשל רב מערכתי. זיהום שניוני ואלח דם היוו את הסיבוכים השכיחים ביותר בחולים במצב אנוש, אך המחולל האחראי לכך אינו ברור. במחקר זה, שפורסם לאחרונה בכתב העת הרפואי The Lancet, השתמשו בשיטות מחקר ללא תרבית, על מנת לגלות את מאפייני המיקרוביוטה של רקמת הריאה מ-20 חולים שמתו כתוצאה הזיהום COVID-19.

במחקר נלקחו דגימות מהריאה על ידי אוטופסיה פולשנית מינימלית (MIA) מ-20 מתים עם COVID-19. בנוסף, נאסף המידע הדמוגרפי, מידע קליני, ערכי מעבדה, תחלואות נלווית וטיפולים שבוצעו. הדגימות עברו הערכה פתולוגית ונותחו על ידי בדיקות ריצוף גנטי בדנ”א לאיתור מגוון “קהילות” מיקרואורגניזמיות.

ממוצע הגילאים של 20 המתים במחקר היה 67.35 שנים (סטיית תקן 12.86). מתוכם 14 (70%) היו גברים, ול-15 (75%) היתה תחלואה נלווית. חציון הזמן מהתייצגות קלינית של המחלה ועד למותם היה 33.5 (טווח בין רבעוני 27.75-38.25). אלח דם התפתח אצל 18 (90%) מתוך 20 המטופלים.

הממצא המורפולוגי המרכזי היה פגיעה מפושטת בנאדיות הריאה (diffuse alveolar damage). בשמונה מתוך 20 מקרים, חיידק או פטריה נמצאו תחת עדשת המיקרוסקופ. בהשתמש בשיטות מחקר ללא תרבית, נמצא שהמחולל העיקרי היה החיידק Acinetobacter spp. בנוסף, חיידקים ספציפיים למעי (Enterobacteriaceae spp) נמצאו באופן שכיח בריאות ואילו הפטריות השכיחות ביותר שנמצאו היו (Cutaneotrichosporon (Cryptococcus ו-Issatchenkia. יתר על כן, נמצא כי לרוב מטופלי COVID-19 אשר מתו היו זיהומים ברקמות הריאה הן ממקור חיידקי והן ממקור פטרייתי.

החוקרים מסכמים כי קיים קשר משמעותי בין COVID-19 קטלני לבין זיהומים מסובכים ברקמת הריאה. נמצאה חשיבות בניטור אחר המיקרוביוטה בדרכי הנשימה התחתונות ובדם הפריפריאלי, על מנת להביא לטיפול מדויק ככל הניתן.

מקור:

Fan, Jun and Li, Xiang and Wang, Sihua and Zhou, Junjie and Huang, Bo and Wu, Junhua and Cao, Qin and Chen, Yajun and Wang, Zhenkao and Luo, Danju and Zhou, Ting and Li, Ruiting and Shang, You and Nie, Xiu, The Lung Tissue Microbiota Feature of Fatal COVID-19 (5/6/2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3594615 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3594615