היעילות החלקית ותופעות הלוואי של הטיפולים הקיימים לטיפול בקוליטיס כיבית מדרבנים את חוקרי המחקר הבסיסי לחפש אחר מטרות טיפוליות חדשות שיובילו לפיתוח תרופות חדשות. בהתחשב בתפקיד המפתח של Toll-like receptorsי(TLRs) בתהליכים דלקתיים במעי, החוקרים העריכו את השפעתו של FP7 שהינו גליקוליפיד סינטטי המהווה אנטגוניסט ל-TLR4.

החוקרים העריכו את ההשפעה הנוגדת דלקת של FP7 הפועל כאנטגוניסט ל-TLR4 על תאים מונונוקליאריים ממשטח דם פריפרי ועל תאים מונונוקליאריים של הלמינה פרופריה שבודדו ממטופלים עם מחלת מעי דלקתית וממודל עכברי של קוליטיס כיבית.

החוקרים מצאו כי FP7 הפחית את התגובות הדלקתיות לליפופוליסכרידים (LPS) במבחנה, באמצעות עיכוב תחרותי עם ה-LPS על אתרי הקשירה ל-TLR4/MD-2 על קומפלקס הרצפטור. באמצעות עיכוב תחרותי זה FP7 עיכב למעשה מנגנוני דלקת מטווחים MyD88 ו-TRIF. עכברים עם כוליטיס כיבית שטופלו ב-FP7 הדגימו הפחתה בדלקת לאורך זמן וירידה ברמות הציטוקינים הדלקתיים.

לסיכום, מחקר זה מרמז כי מודולציה כימית TLR4 עשויה להיות גישה טיפולית יעילה במטופלים הסובלים ממחלת מעי דלקתית. הסלקטיביות של FP7 לרצפטור TLR4 הופכת את המולקולה הזאת לכזאת שיכולה להוביל לפיתוח תרופות חדשניות המבוססות על מולקולות קטנות.

מקור:

Fabio Alessandro Facchini, et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(3): 409–418
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02799-7