החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים עם רנדומיזציה העוסקים ביולדות שביקשו לקבל אנלגזיה בזמן הלידה, על מנת להשוות את הבטיחות והיעילות של סופנטניל לעומת פנטניל להקלה בכאב באנלגזיה ספינלית-אפידורלית משולבת בזמן הלידה (CSEA).

התוצא העיקרי היה visual analog scaleי(VAS) שנבדק 10, 15, 30 ו-50 דקות מההזרקה האינטרא-טקלית. התוצאים המשניים כללו משך האנלגזיה הספינלית, היארעות תופעות לוואי ביולדות וציון מדד האפגר בילודים.

במחקר נכללו 12 מחקרים מבוקרים עם רנדומיזציה שענו על קריטריוני ההכללה וריכזו נתונים של 881 מטופלות. לא נמצאו הבדלים משמעותיים קלינית בהפחתת הכאב לאחר ההזרקה בין שני החומרים האנלגטיים. סופנטניל האריך את משך האנלגזיה הספינלית ב-25.40 דקות (רווח בר סמך 95% 21.82-28.98, p<0.00001) לעומת פנטניל. הסיכון להופעת גרד, בחילה והקאה בקרב יולדות היה 82% עבור היולדות שקיבלו סופנטניל (RR 0.82, רווח בר סמך 95% 0.67-0.99, p=0.04), ו-48% עבור היולדות שקיבלו פנטניל (RR 0.48, רווח בר סמך 95% 0.29-0.80, p=0.005). שכלול התוצאות ואנליזת הרגישות לא הראו הבדל בסיכון לדיכוי נשימתי בין יולדות שקיבלו סופנטניל ליולדות שקיבלו פנטניל. הילודים בקבוצת הסופנטניל הציגו ציוני אפגר גבוהים יותר בזמן 5 דקות מהלידה לעומת ילודים בקבוצת הפנטניל (הפרש ממוצע 0.10, רווח בר סמך 95% 0.05-0.16, p=0.0002).

לסיכום, הראיות הקיימות מרמזות כי בהשוואה לפנטניל, סופנטניל הוא יעיל יותר בהארכת זמן האנלגזיה הספינלית באנלגזיה ספינלית-אפידורלית משולבת בזמן הלידה. בנוסף לכך סופנטניל עשוי להיות בטוח יותר לילוד. המחקרים שנכללו בניתוח הנתונים היו עם הטרוגניות קלינית וסטטיסטית נמוכה. עבור כל התוצאים, וריאביליות שנגרמה על ידי הטרוגניות בין מחקרים הייתה מקובלת. ממצאי מטה-אנליזה זו יכולים לספק ראיות נוספות עבור פרקטיקה קלינית עתידית העוסקת בטיפול בכאב בזמן הלידה על ידי אנלגזיה ספינלית-אפידורלית משולבת. על מנת לקבל ראיות מוצקות יותר התומכות בממצאי מחקר זה, דרושים מחקרים מבוקרים רב מרכזיים נוספים באיכות גבוהה.

מקור:

Mengjia Zhi, et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(4): 501–506
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02806-x