סכיזופרניה הינה הפרעה נפשית חמורה הקשורה במעמסה כלכלית וסוציאלית משמעותית. חשוב עם כן להעריך את יחס העלות-תועלת של אפשרויות הטיפול השונות. עם זאת, חסרים נתונים אודות איכות ההערכות הכלכליות, גורמים המשפיעים על שינויים בעלויות ומידע עדכני ממוקד לאריפיפרזול, תרופה אנטי-פסיכוטית הנמצאת בשימוש נרחב לטיפול בסכיזופרניה. החוקרים במחקר זה רצו להעריך ולסכם את הנתונים הקיימים אודות הערכות כלכליות הנוגעות לשימוש באריפיפרזול לטיפול בסכיזופרניה. כמו כן, הם שמו להם למטרה לזהות את הגורמים המשפיעים על שינויים בעלויות הטיפול ולבצע הערכה ביקורתית של איכות הדיווח של מחקרים אלה.

החוקרים ערכו סקירת ספרות מקיפה באמצעות Pubmed, מאגר נתונים כלכליים NHS, CEA Registry ומאגרי נתונים LILACS עד למרץ 2018. החוקרים כללו במחקר ניתוחי נתונים הנוגעים לאריפיפרזול לטיפול בסכיזופרניה שהתבססו על מודלים אנליטיים של החלטות ופורסמו בשפות אנגלית, ספרדית או פורטוגזית. שני כותבים עצמאיים זיהו את העבודות, הפיקו מהן את הנתונים וביצעו הערכת איכות על ידי 24 הקריטריונים של ה- Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standardsי(CHEERS).

החוקרים זיהו 79 עבודות פוטנציאליות, מתוכן 17 עבודות ענו על הקריטריונים המבוססים על מודל כלכלי. מתוך העבודות שענו על קריטריוני ההכללה, 15 בוצעו במימון של תעשיית התרופות. החוקרים זיהו טרנד אשר שם בעדיפות את אולנזפין, לורסידון ופליפרידון, בעוד שאריפיפרזול תואר כאלטרנטיבה דומיננטית.

יחד עם זאת, 93% מהעבודות שמומנו על ידי תעשיית התרופות הציגו תוצאות השמות בעדיפות את התרופות של הממנים של המחקר שלהם, כאשר רק 2 מהם היו יצרנים של אריפיפרזול. הגורמים המשפיעים על עלויות הטיפול היו בדרך כלל קשורים לרמות/הסתברויות ההישנות, ללא קשר למקורות המימון של העבודות. איכות התיעוד הכוללת של ניתוחי הנתונים הכלכליים הייתה נמוכה ורוב העבודות הוערכו בציון של סביב 12-13 מתוך 24. הבעיה הנפוצה ביותר הייתה חוסר התיאור של התוצאים הנבדקים, של מאפייני הבסיס של האוכלוסייה הנבדקת ושל תיעוד העקביות והדיוק לכל המשתנים במודל.

לסיכום, החוקרים לא יכלו להסיק מסקנות עקביות אודות היחס עלות-תועלת של אריפיפרזול בשל העלויות תלויות הקונטקסט, משתנים סותרים של יעילות ובטיחות והטיה הקשורה למימון התעשייה. לעומת זאת החוקרים מצאו כי הגורמים המשפיעים על עלויות הטיפול היו קשורים בדרך כלל לרמות/הסתברויות ההישנות. בנוסף לכך, איכות התיעוד הנמוכה של העבודות שערכו הערכות כלכליות מלאות דורשת שיפור לצורך הבטחת שקיפות הממצאים.

מקור:

Henrique, ICB. et al. (2020) Journal of Clinical Pharmacology and Theraputics 45(1): 1-15
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.13034