צפטזידים-אביבקטאם הוא שילוב תרופתי חדש מסוג בטא לקטאם/מעכב בטא לקטאמאז שאושר לאחרונה באירופה ובארצות הברית לטיפול במבוגרים עם דלקת ריאות הנרכשת בבית חולים (HAP), דלקת ריאות הקשורה להנשמה (VAP) ולאינדיקציות נוספות. במחקר פאזה (3 REPROVE (NCT01808092, הודגם חוסר נחיתות של צפטזידים-אביבקטאם בהשוואה למרופנם בכל הנוגע לטיפול בדלקת ריאות נוזוקומיאלית כולל דלקת ריאות הקשורה להנשמה. יש לציין כי שילוב צפטזידים-אביבקטאם לא נבדק לעומק באוכלוסיית מטופלים עם דלקת ריאות נוזוקומיאלית עד מחקר ה- REPROVE. לפיכך יש לנהוג במשנה זהירות כאשר מנסים לבחור את מינון הטיפול המתאים במצב הסוער של דלקת ריאות נוזוקומיאלית ויש להתחשב במשתנים המשפיעים על תגובת מטופלים אלה לטיפול תרופתי.

מאמר סקירה זה מתאר סדרה של מחקרים פרה-קליניים וניתוחי נתונים העוסקים בפרמקו-קינטיקה/פרמקו-דינמיקה (PK/PD) שתמכו בבחירת מינוני צפטזידים-אביבקטאם במטופלים עם דלקת ריאות נוזוקומיאלית/דלקת ריאות הקשורה להנשמה (2000/500 מ”ג במתן תוך ורידי על פני שעתיים כל 8 שעות, עם התאמת מינון לתפקוד כלייתי). במקביל לכך מודגשים שיקולים חשובים לבחירת המינון האנטיביוטי במטופלים עם דלקת ריאות נוזוקומיאלית כמו חדירת התרופה לרקמות הריאות, התאמת מטרות פרמקו-קינטיות/פרמקו-דינאמיות של פלזמה הלקוחה מעכברים, הערכת MIC כנגד מושבות חיידקיות שבודדו מתרביות של חולים עם דלקת ריאות נוזוקומיאלית ולבסוף יש להתחשב בפרמקו-קינטיקה של התרופות בחולים אלה אשר פעמים רבות מאוד חולים. ניתוחי נתונים אלה תמכו באישור האירופאי של צפטזידים-אביבקטאם לטיפול במבוגרים עם דלקת ריאות הנרכשת בבית חולים כולל דלקת ריאות כתוצאה מהנשמה, טרם סיום מחקר ה- REPROVE.

לסיכום, מחקר זה מהווה דוגמה מעשית מוצלחת לפיתוח גישה להתאמת מינון של טיפול אנטיביוטי חדש לאינדיקציית דלקת ריאות נוזוקומיאלית כולל דלקת ריאות הקשורה להנשמה. שילוב טיפולי זה במינונים הללו מהווה אופציה טובה שהצליחה ככל הנראה בזכות כך שהתחשבה במספיק משתנים על מנת להבטיח ניבוי פרמקו-דינמי כמה שיותר מדויק.

מקור:

Das, S., et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(3):349-361
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02804-z#citeas