מעכבי נקודות מפתח של מערכת החיסון חוללו מהפכה בעולם האונקולוגי בשנים האחרונות. יישומים אפשריים לתרופות אלה כוללים טיפול בקרצינומה הפתוצלולרית וכולנגיו-קרצינומה. לרוע המזל, תופעות לוואי חדשות הקשורות למערכת החיסון נקשרו בשימוש בתכשירים אלה והכבד הוא אחד האיברים המעורבים בתדירות הגבוהה ביותר.

מטרת החוקרים הייתה לספק סקירה כללית של ההשפעה הפוטנציאלית של מעכבי נקודות המפתח של מערכת החיסון על הכבד.

החוקרים ערכו סקירה של הספרות, תקצירי מאמרים והמצגות העוסקים במעכבי נקודות המפתח של מערכת החיסון שהוצגו בכנסי ההפטולוגיה הרלוונטיים ביותר במהלך חמש השנים האחרונות.

תפקידם של מעכבי נקודות המפתח של מערכת החיסון נחקר הן לטיפול בדלקת כבד נגיפית והן לטיפול בסרטן כבד ראשוני. קרצינומה הפטוצלולרית ודלקת כבד כרונית עם נגיף B מראים את הפוטנציאל הגדול ביותר לטיפול בתרופות אלו בעתיד הקרוב. עם זאת, תופעות הלוואי של מערכת החיסון הקשורות לתרופות אלה ומערבות את הכבד, מעלים חשש גובר מפני השימוש בהן באופן נרחב יותר.

לסיכום, מעכבי נקודות מפתח של מערכת החיסון מייצגים סוג חדש ומבטיח של תרופות עם יישום המוגבל כיום למחלות כבד ממאירות ולא ממאירות. אף על פי כן, יש לנקוט במשנה זהירות בעת הופעתן של תגובות לוואי חיסוניות מכיוון שהן עלולות להיות חמורות.

מקור:

Lombardi A. et. al. (2019) Alimentary Pharmacology & Therapeutics.;50(8): 872-884
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15449