מבוגרים הסובלים מסוכרת מסוג 2 יחד עם מחלות לב, כלי דם או כליות נהנים מיתרונות חשובים שיש למעכבי נתרן-גלוקוז קו-טרנספורטר 2 (SGLT2) במצבים אלה. יתרונות אלה נצפים בקרב חולים עם תפקוד כלייתי לקוי, בהם לא נצפתה ההשפעה של הורדת הגלוקוז. במחקר זה החוקרים רצו לבדוק את הפרמקוקינטיקה והפרמקולוגיה של מעכבי SGLT2 ביחס לתוצאים קרדיווסקולריים וביחס לתוצאים כלייתיים בקרב חולים במחלת כליות כרונית (CKD).

החוקרים ערכו חיפוש ב PubMed ו EMBASE אחר מחקרים מקוריים, מטה-אנליזות ומאמרי סקירה הרלוונטיים לפרמקוקינטיקה, ותוצאים קרדיווסקולריים והכלייתיים של מעכבי SGLT2 שפורסמו עד יוני 2019. כמו כן, החוקרים נעזרו בהנחיות ופרסומים של איגוד המומחים בתחום.

כיום ליקוי כלייתי הוא התווית נגד לשימוש במעכבי SGLT2, בעיקר בשל יעילות מוגבלת באיזון ההיפרגליקמיה. עם זאת, במחקרים העוסקים בתוצאים קרדיווסקולריים, ובמחקר ייעודי העוסק בתוצאים כלייתיים, נצפו יתרונות קרדיווסקולריים וכלייתיים בקרב משתתפים עם מחלת כליות כרונית. ממצאים אלה מצביעים על כך שמנגנונים העומדים בבסיס היתרונות הקרדיווסקולריים והכליות של מעכבי SGLT2 הם ככל הנראה בלתי תלויים בפעולת הורדת הגלוקוז של תרופות אלה.

לסיכום, למרות יתרונות גליקמיים מינימליים בקרב חולים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת כליות כרונית בשלב 3, ישנם יתרונות קרדיווסקולריים וכלייתיים של תרופות אלה בקבוצה זו של חולים. דרוש מחקר נוסף על מנת להעריך נוכחות יתרונות אלה בחולים הסובלים ממחלת כליות כרונית בשלב 4 וחולים עם מחלת כליות כרונית שאינה על רקע סוכרת.

מקור:

Milder, T.Y. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology 75(11): 1481–1490
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02732-y