ניטור תרופתי טיפולי (TDM) הפך לדבר שבשגרה בטיפול בגנטמיצין, אמיקצין וונקומיצין על מנת להשיג את מירב היעילות ולצמצם את הרעילות של תרופות אלה. בבית החולים שבו נערך המחקר הוחל ניטור רמות אנטיביוטיקה לאחר המנה הראשונה. מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם ניתן להשיג ריכוז תרופות טיפולי במהירות רבה יותר במטופלים עם ניטור תרופתי טיפולי באמצעות מדידת רמות בדם לאחר המנה הראשונה של גנטמיצין, אמיקצין וונקומיצין בהשוואה לניטור תרופתי במצב שיווי המשקל.

מדובר במחקר קוהורט רטרוספקטיבי שנערך בבית החולים KK לנשים וילדים בסינגפור. החוקרים כללו במחקר מטופלים בגילאים חודש עד 18 שנים אשר טופלו באמיקצין, גנטמיצין או וונקומיצין בין אוקטובר 2012 למרץ 2016. על מנת להיכלל במחקר לכל מטופל היו צריכות להיות לפחות 2 מדידות של רמת התרופה בסרום באינטרוול שווה מנטילת התרופה.

התוצא הראשוני שנבדק היה הזמן שלקח מנטילת התרופה להשגת רמות מטרה של תרופה בסרום בין ניטור רמות תרופה לאחר המנה הראשונה לבין ניטור במצב שיווי המשקל. החוקרים כללו במחקר 334 מטופלים שטופלו באמיקצין, 211 מטופלים שטופלו בגנטמיצין, ו-140 מטופלים שטופלו בוונקומיצין.

החוקרים עשו שימוש באנליזה על שם קפלן מאייר ומצאו שמספר הימים לטיוב הטיפול התרופתי היה קצר משמעותית במטופלים אשר נוטרו לאחר מנה ראשונה של טיפול עבור אמיקצין (1.51 ימים, רווח בר סמך 95% 1.44-1.89) בהשוואה למטופלים שנוטרו במצב שיווי המשקל (2.85 ימים, רווח בר סמך 95% 2.5-3.25, P<0.01), ועבור גנטמיצין (1.66 ימים, רווח בר סמך 95% 1.25-2.08) בהשוואה למטופלים שנוטרו במצב שיווי המשקל (3.54 ימים רווח בר סמך 95% 2.4-4.75, P<0.01). לעומת זאת, הבדל זה לא נצפה במטופלים אשר טופלו בוונקומיצין (1.34 ימים בניטור לאחר מנה ראשונה, רווח בר סמך 95% 1.06-1.52, לעומת 1.42, רווח בר סמך 95% 1.26-1.59, P=0.99).

לסיכום, ניטור רמות אמיקצין וגנטמיצין כבר לאחר מתן המנה הראשונה, מביא להגעה מהירה יותר לרמות המטרה של תרופות אלה בסרום.

מקור:

Lim, W.X.S.et al. (2020) ACCP 60(1): 7-15
https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.1509