מטרת החוקרים הייתה לסנתז את העדויות הנוגעות להיענות נמוכה לטיפול תרופתי ולבדוק האם קיים קשר בין זה לבין תוצאים בריאותיים בקרב אנשים בני 50 ומעלה.

מדובר במאמר סקירה ומטה-אנליזה בו נכללו שבעה מאגרי מידע. החוקרים חיפשו מחקרים תצפיתיים אשר מדדו את ההיענות לטיפול תרופתי כמנבא לתוצאים בריאותיים בקרב מבוגרים בני 50 ומעלה עד פברואר 2019. התוצאים שנבדקו היו: שימוש במערכת הבריאות (אשפוזים, ביקורי מיון, ביקורי מרפאות חוץ וביקורים אצל רופא משפחה), תמותה, אירועים קליניים שליליים ואיכות חיים. סקירת העבודות והערכת איכותן על פי קריטריונים מאומתים הושלמו על ידי 2 בודקים באופן עצמאי. הגישה המתודולוגית המלאה פורסמה ב- (PROSPERO (ID:CRD42017077264.

החוקרים זיהו שישים ושישה מחקרים לסינתזה איכותית, כאשר 11 ממחקרים אלה היו מתאימים למטה-אנליזה. מטה-אנליזה שכללה 3 מחקרים שמדדו היענות נמוכה לטיפול תרופתי בקרב מבוגרים בני 55 ומעלה הראתה קשר מובהק בין ההיענות הנמוכה לבין מספר האשפוזים (יחס סיכויים מתוקנן 1.17, רווח בר סמך של 95% 1.12- 1.21). מטה-אנליזה שכללה שני מחקרים לא מצאה קשר מובהק בין היענות נמוכה לטיפול תרופתי למספר הביקורים במיון (יחס הסיכויים המתוקנן 1.05, רווח בר סמך 95% 0.90-1.22). לעומת זאת, היענות טובה לטיפול תרופתי הייתה קשורה לירידה של 21% בסיכון לתמותה לטווח הארוך, בהשוואה להיענות נמוכה לטיפול (יחס סיכונים מתוקנן 0.79, רווח בר סמך 95% 0.63-0.98).

לסיכום, היענות נמוכה לטיפול תרופתי עשויה להיות קשורה באופן מובהק לאשפוזים תכופים יותר ולתמותה בקרב אנשים מבוגרים. יש לעקוב אחר היענות תרופתית בקבוצת גיל זו על מנת למזער את כמות האשפוזים, לשפר תוצאים קליניים ולהפחית את הוצאות מערכת הבריאות.

מקור:

Walsh, CA.et al. (2019) Br J Clin Pharmacol 85(11): 2464-2478
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.14075