ישנן עדויות כי שימוש במעכבי משאבת פרוטונים (PPI) עשוי לשנות את המיקרוביום של המעי ולהגדיל את הסיכוי לחלות בכולנגיטיס. עם זאת, הקשר שבין שימוש ב- PPI לבין הסיכון לחלות בכולנגיטיס טרם הוערך.

מטרת החוקרים הייתה להעריך האם השימוש ב- PPI קשור בסיכון גבוה יותר לפתח כולנגיטיס. מדובר במחקר קוהורט שכלל מדגם מייצג של האוכלוסייה הקוריאנית בפריסה ארצית. המשתתפים במחקר היו במעקב במשך 10 שנים (1 בינואר 2003 עד 31 בדצמבר 2013). נתוני השימוש ב- PPI הופקו מתיעוד הנפקת התרופות והשימוש הוגדר כמשתנה התלוי בזמן. הנתונים על כולנגיטיס נלקחו מאשפוזים עם אבחנה זו ומביקורים במרפאות החוץ.

החוקרים כללו במחקר 58,863 משתתפים אשר במהלך מעקב של 4,212,003 שנות חי קיבלו לפחות מרשם PPI אחד ו- 1,834 מהמשתתפים פיתחו כולנגיטיס. יחס הסיכונים לפתח כולנגיטיס בשימוש ב-PPI היה 6.06 בהשוואה לאנשים שלא נטלו PPI (רווח בר סמך 95% 4.64-7.91). יחס הסיכונים תוקנן לגיל, מין, אזור מגורים ורמת הכנסה. גם לאחר תקנון, יחס זה נשמר (יחס סיכונים 5.75 רווח בר סמך 95% 4.39-7.54). הסיכון המירבי היה במהלך הטיפול ב-PPI וירד בהדרגה לאחר הפסקתו (Ptrend <.001).

לסיכום, במדגם גדול זה, השימוש ב- PPI היה קשור לעלייה בסיכון לכולנגיטיס. רופאים הרושמים תרופות ממשפחת ה- PPI צריכים לזכור כי כולנגיטיס היא סיבוך אפשרי לשימוש ב- PPI.

מקור:

Min YW. et. al. (2019) Alimentary Pharmacology & Therapeutics.;50(7): 760-76
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15466