קיימים נתונים מוגבלים בנוגע לשכיחות והמאפיינים של קרצינומה הפטוצלולרית שאינה על רקע שחמת הכבד (HCC) בארצות הברית.

מטרת החוקרים הייתה להעריך מאפיינים, גורמים, מגמות ותוצאים של קרצינומה הפטוצלולרית שאינה על רקע שחמת הכבד בין השנים 2000 עד 2014 בחמישה מרכזים גדולים בארה”ב.

החוקרים אספו נתונים על המטופלים, הממאירות שלהם ועל הגורמים למחלות כבד שלהם. נוכחות השחמת בסיס הוערכה על פי הקריטריונים שפורסמו. מבין 5144 חולים שנכללו במחקר ל- 11.7% הקרצינומה ההפטוצלולרית לא הייתה על רקע שחמתי. החולים שהיו ללא שחמת היו מבוגרים יותר (64.1 לעומת 61.2 שנים), יותר מהם היו נקבות (33.9% לעומת 20.8%) והם השתייכו לאוכלוסייה האפרו-אמריקאית בשכיחות נמוכה יותר (8.3% לעומת 12.4%) (P<.001 לכולם).

מבין החולים ללא שחמת, מחלת כבד שומני לא אלכוהולית (NAFLD) הייתה מחלת הכבד השכיחה ביותר (26.3%), ואחריה נגיף הפטיטיס Cי(HCV)י(12.1%) ונגיף הפטיטיס Bי(HBV)י(10%) .

נכון לשנת 2014 נרשמה עלייה באחוז הקרצינומה ההפטוצלולרית השחמתית וירידה בקרצינומה ההפטוצלולרית הלא שחמתית. זאת בעיקר כתוצאה מעלייה שנתית משמעותית בקרצינומה ההפטוצלולרית השחמתית כתוצאה מ- HCVי(0.96% [P<.0001]) וממחלת כבד שומני לא אלכוהולית (0.66% [P=.003]).

כמו כן, החוקרים מצאו כי חולים עם קרצינומה הפטוצלולרית לא שחמתית סבלו מגידולים גדולים יותר (8.9 לעומת 5.3 ס”מ), ועמדו בתדירות נמוכה יותר בקריטריונים של מילאנו (15% לעומת 39%). בנוסף לכך, הם נטו יותר לעבור כריתה כירורגית (43.6% לעומת 8%) (P <.001 לכולם) וההישרדות שלהם הייתה טובה יותר בהשוואה לחולי קרצינומה הפטוצלולרית על רקע שחמת (חציון 1.8 לעומת 1.3 שנים, P=.004).

לסיכום, כמעט 12% ממקרי הקרצינומה ההפטוצלולרית התרחשו אצל חולים ללא שחמת בסיס. מחלת כבד שומני לא אלכוהולית הייתה מחלת הכבד השכיחה ביותר בקרב חולים אלה. במהלך המחקר, תדירות הקרצינומה ההפטוצלולרית הלא שחמתית פחתה ואילו התופעה של קרצינומה הפטוצלולרית שחמתית עלתה. למרות שהמטופלים ללא שחמת הציגו קרצינומה הפטוצלולרית מתקדמת יותר, הישרדותם הייתה טובה יותר.

מקור:

Gawrieh S. et. al. (2019) Alimentary Pharmacology & Therapeutics.;50(7): 809–821
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15464