מטרת החוקרים במחקר זה הייתה להשוות בין יעילות של שילוב cinnarizine / betahistine לבין מונותרפיה של אחד מהם בקרב חולים עם וורטיגו היקפי חריף (APV).

מדובר בניסוי קליני אקראי, עם סמיות משולשת, מבוקר אינבו בפאזה שלישית. המחקר בוצע על 162 חולים עם וורטיגו היקפי חריף במטרה להשוות את יעילות השילוב cinnarizine / betahistine עם המונותרפיות המתאימות.

החולים הוקצו באופן אקראי לשלוש קבוצות (n = 54 כל אחת) של betahistine ואינבו, cinnarizine ואינבו ו- cinnarizine / betahistine. הקבוצה הראשונה קיבלה טבליות cinnarizineי(25 מ”ג) ואינבו שלוש פעמים ביום, הקבוצה השנייה קיבלה טבליות betahistineי(8 מ”ג) ואינבו שלוש פעמים ביום, והקבוצה השלישית קיבלה betahistineי(8 מ”ג) יחד עם  cinnarizineי(25 מ”ג) שלוש פעמים ביום. הטיפולים ניתנו למשך שבוע. במהלכם המטופלים נבדקו עד 3 ימים ושבוע לאחר התחלת הטיפול להערכת שינויים בחומרת הוורטיגו. השינויים נמדדו לפי סולם הדירוג החזותי (VAS), מדד ממוצע של ורטיגו (MVS) ומדד סימפטומים נלווים (MCSS).

החוקרים הראו הבדל משמעותי בין הקבוצות ב p = 0.001) VAS), יp = 0.0001) MVS) ו MCSSי(p = 0.0001) לאחר מעקב של שבוע. הערכים האלה היו נמוכים משמעותית בקבוצת השילוב cinnarizine / betahistine בהשוואה למונותרפיות. בדומה לכך, גם יעילות הטיפול וסבילותו נמצאה גבוהה יותר בקבוצת השילוב cinnarizine / betahistine בתקופות מעקב של לאחר 3 ימים ולאחר שבוע מתחילת טיפול (p = 0.0001). במהלך המחקר אף אחד מהחולים לא דיווח על תופעות לוואי.

לסיכום, החוקרים מצאו כי שילוב של cinnarizine / betahistine יעיל יותר על פני מונותרפיה של אחד מהם לטיפול בוורטיגו היקפי חריף.

מקור:

Asadi, P. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology 75(11): 1513–1519
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02741-x