טיפול תרופתי עם Regorafenib עשוי להיות מושפע ע”י אינטראקציה עם תרופות להורדת חומציות. במחקר החתך הנוכחי, מטופלים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות עוקבות הכוללות שלושה שלבים: נטילת Regorafenib בלבד, נטילת Regorafenib ו-Esomeprazole בו זמנית ונטילת Regorafenib יחד עם Esomeprazole שלוש שעות לפני.

נקודת הסיום המרכזית של המחקר הייתה ההבדל היחסי (RD – Relative difference) בממוצעים הגאומטריים של Regorafenibי0-24 שעות באמצעות AUCי(area under the curve) של ריכוז תלוי זמן (AUC 0-24h). התוצאות נותחו באמצעות מודל לינארי מעורב שכלל 14 מטופלים.

ה- AUC 0-24h של נטילת Regorafenib לבד היה 55.9 מיקרו גרם·שעה/מ”ל (מקדם שונות: 40%) ועבור נטילת Regorafenib ו- Esomeprazole בו זמנית או עם נטילת Esomeprazoleי3 שעות קודם לכן, ה- AUC 0-24h היה 53.7 מיקרוגרם·שעה/מ”ל (מקדם שונות: 34%) ו-53.6 מיקרוגרם·שעה/מ”ל (מקדם שונות: 43%), בהתאמה.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בין נטילה של Regorafenib לבד לבין נטילה בו זמנית של Regorafenib ו- Esomeprazoleי(RD: -3.9% ; רווח בר סמך 95%: -20.5-16.1% ; P= 1.0) או לנטילה של Esomeprazole שלוש שעות קודם לכן (RD: -4.1% ; רווח בר סמך 95%: -22.8-19.2% ; P= 1.0).

הממצאים הללו מצביעים על כך ששימוש ב- Regorafenib ו- Esomeprazole באותו זמן הוא בטיחותי.

מקור:

De Man, F.M. et al. (2019) ASCPT 105,6.
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.1331