במחקר זה החוקרים אמתו את הקשר הפוטנציאלי בין שימוש בפיברטים לבין סרטן הכבד באמצעות מאגר נתונים לאומי של ביטוח הבריאות משנת 2005, עם התאמה של מקרים לבקרות המבוססת על שיטת ניקוד.

החוקרים כללו במחקר 4173 חולים שאובחנו כחולים בסרטן הכבד ו-4173 מטופלים ללא סרטן הכבד הותאמו להם כבקרות על פי שיטת ניקוד. הקשר בין שימוש בפיברטים בעבר לבין סרטן הכבד הוערך באמצעות רגרסיה לוגיסטית מותנית.

שימוש קודם בפיברטים נצפה ב-371 (8.89%) מקרים וב- 481 (11.53%) בקרות. לאחר תקנון, שימוש קודם בפיברטים היה נמוך משמעותית בקרב המקרים לעומת הבקרות (יחס הסיכויים מתוקן  0.70, רווח בר סמך 95%  0.60-0.82); ללא קשר למין המטופלים, לקבוצת הגיל שלהם ולמחלות הרקע שלהם.

ניתוח תלוי במינון העלה כי כמות מצטברת של 1-695 מנות במינון קבוע מוגדר יומית (cumulative defined daily dose) של פיברטים עשויה לגרום להשפעה מגנה מפני סרטן הכבד באופן מובהק. אף על פי ששימוש במינונים אחרים של פיברטים לא הגיע למובהקות סטטיסטית, עקומת התגובה למינון הציגה מגמה של השפעה מגנה מפני סרטן הכבד בקרב מטופלים שטופלו בפיברטים. לסיכום, באוכלוסייה אסייתית זו, לשימוש בפיברטים הייתה השפעה מגינה מפני סרטן הכבד באופן מובהק.

מקור:

Li I. et al. (2019) The Journal of Clinical Pharmacology ;59(9): 1170-1176
https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.1419