העלייה בדיווחים כי שימוש משולב של Vancomycinי(VAN) ו- Piperacillin/Tazobactam מובילה לרעילות כלייתית גבוהה יותר הובילה להמלצה להשתמש ב-Carbapenems בשילוב עם VAN כאשר קיים חשש מרעילות כלייתית. עם זאת, נכון להיום, לא ברור האם Carbapenems מעלים גם הם את הרעילות הכלייתית כאשר הם משולבים עם VAN.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע האם Meropenem היא תרופה מתאימה, בשילוב עם VAN, על בסיס בדיקה האם Meropenem מגבירה את הרעילות הכלייתית של VAN. מדובר במחקר עוקבה רטרוספקטיבי שבוצע בקרב ילדים מאושפזים בגילאי חודש עד 18 שנים משלושה בתי חולים שלישוניים בין ה-1 בפברואר 2017 עד ה-1 בפברואר 2018.

החוקרים כללו ילדים שקיבלו טיפול עם VAN או טיפול משולב של VAN עם Meropenemי(VM) במשך יותר מ-48 שעות. מטופלים עם מחלת כליות או ערכי קריאטינין (SCr- Serum creatinine) בסרום שאינם תקינים לפי התאמה לגיל לא נכללו במחקר. החוקרים נתנו למטופלים ציוני נטייה מותאמים (PSM – Propensity score matching) במטרה לאזן את הגורמים הקשורים לפגיעה כלייתית חריפה (AKI – Acute kidney injury). כמו כן, החוקרים השוו גם את ערכי השפל של VAN.

ההגדרה של AKI הייתה עליה של לפחות 50% ב-SCr מנקודת הבסיס או ב- ≥3 מ”ג/דציליטר כאשר התוצאה נותרה קבועה לפחות בשתי בדיקות עוקבות בטווח מההתחלה ועד ל-72 שעות לאחר השלמת הטיפול עם VAN.

183 מתוך 243 מטופלים התאימו לפי קריטריוני ההכללה: 101 קיבלו VAN בלבד ו-82 קיבלו VM. לאחר PSM נכללו 154 ילדים (77 בכל קבוצה). ההיארעות של AKI הייתה 10.7% (8 מתוך 77) בשתי הקבוצות, בזמן שערכי השפל של VAN היו גבוהים יותר באופן מובהק בקבוצת ה-VMי(9.0 מ”ג/ליטר) בהשוואה לקבוצת ה-VANי(6.6 מ”ג/ליטר, P= 0.007) לאחר התאמה למשתנים מערפלים.

החוקרים הסיקו כי על אף ערכי השפל הגבוהים של VAN,יMeropenem לא הובילה לעליה ברעילות הכלייתית של VAN ועל כן היא עשויה להיות אנטיביוטיקה מתאימה לשילוב עם VAN במקרה הצורך.

מקור:

Zhang, T. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,3
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12806