התרופה Letrozole ידועה כתרופה המשמשת להשראת ביוץ. המחקר הנוכחי בדק את ההשפעה של Letrozole ו-Clomiphene citrate על נשים עם תסמונת שחלות פוליציסטיות.

מדובר במחקר אקראי מבוקר ללא הסמייה שכלל 80 נשים לא פוריות עם תסמונת שחלות פוליציסטיות שקיבלו מינון סטנדרטי של Clomiphene citrate או Letrozole ביום השני של המחזור. החוקרים השתמשו באולטרסאונד על מנת לבחון את גדילת הזקיקים, עובי רירית הרחם בימים 12-13 ובדופלר במטרה למדוד את אינדקס ההתנגדות (RI – Resistance index), אינדקס הפולסטיליות ואת יחס המהירות הסיסטולית/דיאסטולית.

תוצאות המחקר הראו כי הרמות הממוצעות של זקיק דומיננטי ושל אסטרדיול היו גבוהות יותר באופן מובהק בקבוצה שקיבלה Clomiphene citrate בהשוואה לקבוצה שקיבלה Letrozole. בנוסף, נמצא כי נשים בקבוצת ה-Letrozole הראו עיבוי מובהק ומשמעותי יותר של רירית הרחם בהשוואה לנשים מקבוצת ה- Clomiphene citrate.

החוקרים מצאו כי ה-RI ואינדקס הפולסטיליות היו נמוכים יותר בקבוצת ה-Letrozole ואצל נשים בהיריון בהשוואה לקבוצת ה- Clomiphene citrate ולנשים שלא היו בהיריון.

החוקרים הסיקו כי שימוש בתרופה Letrozole במטרה של השראת ביוץ אצל נשים עם תסמונת שחלות פוליציסטיות, מוביל להשפעה טובה יותר על הרצפטיביות של רירית הרחם בהשוואה ל- Clomiphene citrate.

מקור:

Al-Obaida, M.T. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12831