ישנן עדויות שמעלות את האפשרות ש- Spironolactone הוא בעל השפעה שלילית על ההומאוסטזיס של גלוקוז. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם שימוש ב- Spironolactone קשור לסיכון מוגבר לפתח סוכרת במסגרת עוקבה גדולה של מטופלים עם אי ספיקת לב (HF – Heart failure).

החוקרים השתמשו בשני מאגרי מידע ממשלתיים בקוויבק במטרה למצוא עוקבה של מטופלים מאושפזים שהשתחררו מבית החולים בין ינואר 1995 לדצמבר 2009 עם אבחנה עיקרית בשחרור של HF ללא אבחנה משנית של סוכרת.

המטופלים סווגו לקבוצה שהחלה להשתמש ב- Spironolactone וקבוצה שלא השתמשה כלל בתרופה. התוצא המרכזי שנבדק היה הופעה חדשה של סוכרת (NOD – New-onset diabetes) במהלך 5 שנות מעקב והוא נקבע ע”י שימוש בקידוד ICD לסוכרת או שימוש בתרופות לאיזון רמות הסוכר.

בעוקבה נכללו 2,974 מטופלים, מתוכם 769 קיבלו מרשם חדש ל- Spironolactone. שיעור ההיארעות של NOD היה דומה בין מטופלים שקיבלו Spironolactoneי(5.0 ל-100 שנות אדם) ומטופלים שלא קיבלו Spironolactoneי(4.9 ל-100 שנות אדם). כמו כן, החוקרים לא מצאו קשר מובהק בין השימוש ב- Spironolactone לבין NOD במודל גס ולא מותאם (יחס הסיכונים: 1.01 ; רווח בר סמך 95%: 0.80-1.28 ; p= 0.9217) והממצאים נותרו ללא שינוי גם במודל עם Cox proportional מותאם (יחס הסיכונים= 0.92 ; רווח בר סמך 95%: 0.72-1.18 ; p=0.5227).

התוצאות עלו בקנה אחד עם אלה שנצפו באנליזת רגישות של עוקבה מזווגת לפי ציון נטייה ביחס 1:3 (יחס הסיכונים: 0.97 ; רווח בר סמך 95%: 0.76-1.25 ; p= 0.8169).

החוקרים לא מצאו שום עדות שתומכת בטענה כי שימוש ב- Spironolactone מקושר לסיכון גבוה לסוכרת בקרב מטופלים שאושפזו בעקבות HF.

מקור:

Korol, S. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology 75,6.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-018-02615-8