חשוב להעריך בצורה מדויקת את הפינוי של וונקומיצין (CLvcm – Vancomycin clearance) על מנת לקבוע מינון נכון של וונקומיצין לטיפול במטופלים עם אלח דם. עם זאת, הפתופיזיולוגיה של אלח דם יכולה לגרום להערכה פחות מדויקת של CLvcm.

הפינוי של אנטיביוטיקות הידרופיליות מופרע ע”י אי ספיקה של איברים ורמות המוגלובין נמצאות בהתאמה שלילית לציוני הערכה רציפים של תפקוד איברים. מטרת החוקרים הייתה לבחון האם רמות ההמוגלובין משפיעות על CLvcm אצל מטופלים עם ספסיס.

מדובר במחקר עוקבה רטרוספקטיבי שכלל מטופלים שטופלו עם וונקומיצין ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים Nihon University Itabashi בשנים 2005-2015. במחקר נכללו 72 מטופלים לאחר אי הכללה של מטופלים שקיבלו טיפול כלייתי חליפי או עברו ניתוח, חוו שינוי של יותר מ-2 גרם/דציליטר בהמוגלובין או קיבלו עירוי של תאי דם אדומים בזמן בין תחילת הטיפול עם וונקומיצין ועד למדידות של ריכוזי השפל, מטופלים עם רמות בסיס של קריאטינין ≥ 2 מ”ג/דציליטר ומטופלים מתחת לגיל 18 שנים.

הרכב המטופלים כלל 13 מטופלים ללא אלח דם ו-59 מטופלים עם אלח דם. בקרב המטופלים עם אלח דם, על אף ש-CLvcm נמצא בהתאמה ל-CrClי(Creatinine clearance) בקבוצת המטופלים עם המוגלובין ≥ 9 כמו גם אצל מטופלים ללא אלח דם, ההתאמה לא נצפתה בקרב מטופלים עם המוגלובין נמוך מ-9. בנוסף, החוקרים מצאו מתאם בין רמות ההמוגלובין בקרב מטופלים עם אלח לדם, אך לא אצל מטופלים ללא אלח דם. עוד נמצא באמצעות רגרסיה לינארית מרובה כי CLvcm נמוך קשור לרמות המוגלובין נמוכות ול-CrCl נמוך.

המסקנות של החוקרים היו כי רמות נמוכות של המוגלובין משפיעות על הקשר בין CLvcm ל-CrCl בקרב מטופלים עם אלח דם. החוקרים הציעו שיש להתאים את המינון של וונקומיצין לרמות ההמוגלובין כאשר מדובר במטופלים עם ספסיס.

מקור:

Chuma, M. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology 75,7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02661-w