ההשפעה המעכבת של Metamizole על אגרגציית טסיות ידועה כבר מספר שנים, אך מרבית המחקרים בוצעו באוכלוסיות של מתנדבים בריאים והתוצאות שהתקבלו לא היו אחידות. מחקרים מהתקופה האחרונה הראו השפעה מעכבת של Metamizole על אגרגציית טסיות הנגרמת ע”י חומצה אצטילסליצילית (ASA – acetylsalicylic acid).

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של Metamizole על אגרגציית טסיות לאחר ניתוח אלקטיבי ואת ההשפעה של Metamizole על אגרגציית טסיות הנגרמת ע”י ASA בקרב מטופלים מאושפזים.

החוקרים ביצעו אנליזה של אגרגציית טסיות לאחר אינדוקציה עם ADP, חומצה ארכידונית (AA- Arachidonic acid), אפינפרין וקולגן בקרב 37 מטופלים לפני ניתוחים ויסצרליים או ניתוחי חזה אלקטיביים ויום לאחר הניתוח (POD – Post operative day), ב- POD 3 1-2 שעות ו-5-6 שעות לאחר Metamizole.

בעוקבה נוספת שכללה 10 מטופלים מאושפזים שקיבלו שילוב של Metamizole ו-ASA במשך יותר משבעה ימים, החוקרים ביצעו אנליזה של אגרגציית טסיות שנגרמה ע”י AA בבוקר לפני נטילת שתי התרופות.

Metamizole גרם לעיכוב חזק של אגרגציית טסיות הנגרמת ע”י AA בכל נקודות הזמן שנבדקו, כאשר בקרב חלק מהמטופלים ההשפעה נותרה עד 41 שעות. למעט השפעה פחות משמעותית על אגרגציית טסיות שנגרמה ע”י קולגן ב- POD 3 1-2 שעות לאחר Metamizole, יתר חומרי האינדוקציה לא הראו שום השפעה.

החוקרים מצאו כי בקרב 4 מתוך 10 מטופלים מאושפזים, לא נצפה עיכוב באגרגציית הטסיות שנגרם ע”י ASA , ללא קשר לרצף מתן התרופות.

החוקרים הסיקו כי הסיבה שחלק מהמטופלים חווים השפעה מעכבת ארוכת טווח של Metamizole על אגרגציית טסיות הנגרמת ע”י COX, שעשויה להתנגש עם ASA, צריכה להיבדק במסגרת עוקבה גדולה יותר של מטופלים.

מקור:

Pfrepper, C. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology 75,6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02646-9