מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של מוצא, מזון ו-Itraconazole (מעכב חזק של CYP3A4) על הפרמקוקינטיקה של Ivosidenib לאחר מנה אחת במתן פומי באוכלוסייה של נבדקים בריאים.

שלושה מחקרי תווית פתוחה שלב 1 בוצעו. מחקר ראשון: נבדקים ממוצא יפני ונבדקים ממוצא לבן קיבלו מנה אחת של Ivosidenib במינון של 250, 500 או 1,000 מ”ג (NCT03071770). החלק הראשון במחקר השני (מחקר שבוצע בשני חלקים עם החלפה בין הזרועות): הנבדקים קיבלו Ivosidenib במינון של 500 מ”ג לאחר צום של לילה או לאחר ארוחה עשירה בשומנים. בחלק השני של המחקר, הנבדקים קיבלו Ivosidenib במינון של 1,000 מ”ג לאחר צום של לילה (NCT02579707). המחקר השלישי: בחלקו הראשון, נבדקים קיבלו Ivosidenib במינון של 250 מ”ג, ולאחר מכן, בחלק השני, נבדקים קיבלו Itraconazole במתן פומי (200 מ”ג פעם ביום) בימים 1-18, יחד עם 250 מ”ג Ivosidenib ביום החמישי (NCT02831972).

התוצאות של שלושת המחקרים הדגימו כי התרופה Ivosidenib נסבלה היטב. מחקר ראשון: הפרופילים הפרמקוקינטיים היו דומים באופן כללי, על אף שה-AUC וה- Cmax היו מעט נמוכים יותר בקרב נבדקים ממוצא יפני בהשוואה לנבדקים הלבנים, בכ-30% ובכ-17%, בהתאמה.

תוצאות המחקר השני הדגימו עליה של כ-25% ב-AUC ושל כ-98% ב-Cmax, כאשר Ivosidenib ניתן לאחר ארוחה עשירה בשומן בהשוואה למצב בו ניתן לאחר צום.

תוצאות המחקר השלישי הציגו כי שילוב של התרופות Ivosidenib ו- Itraconazole מוביל לעלייה של 169% ב-AUC (רווח בר סמך 90%: 145-195) , אך לא גרם להשפעה על ה- Cmax Ivosidenib.

החוקרים הסיקו כי אין צורך בהתאמת מינונים של Ivosidenib במטופלים ממוצא יפני. בנוסף, הם הדגימו כי עדיף להימנע מנטילת התרופה לאחר ארוחות עשירות בשומן. כמו כן, כאשר נותנים את התרופה יחד עם תרופות אחרות שמעכבות את CYP3A4 בצורה משמעותית, מומלץ לנטר את ההארכה של מקטע QT (תופעת לוואי שהוגדרה בעבר כרלוונטית) ויש לשקול הפסקה או שינוי מינון של Ivosidenib.

מקור:

Dai, D. et al. (2019) European Journal of Clinical Pharmacology
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02673-6